مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22863 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا ساحران در آخرت عذاب مي شوند ؟
رسول اكرم ( ص ) فرموده است : « ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لايقتل . قلت : يا رسول اللَّه ! لم لايقتل ساحر الكفّار ؟ قال : لأنّ الشّرك أعظم من السّحر ، لأنّ السّحر والشّرك مقرونان؛ ساحر مسلمان را بايد كشت و ساحر كافر را نبايد كشت . كسي عرض كرد : چرا ساحر كافر را نبايد كشت ؟ فرمود : زيرا گناه شرك از سحر بزرگتر است و سحر و شرك همواره با همند . » يعني وقتي به دليل گناه شرك ، كه از سحر بزرگتر است ، نبايد او را كشت چگونه {P - وسائل الشيعة ، ج 17 ، ش 2220 ، ح 2 . P}
مي توان به دليل سحر او را كشت .
همچنين ، فرموده است : « ثلاثه لا يدخلون الجنّة مدمن خمر و مدمن سحر و قاطع رحم؛ سه گروه به بهشت نمي روند : كسي كه دائم الخمر است و كسي كه دائم السحر است و كسي كه صله رحم را به كنار نهد . » نيز از امام صادق ( عليه السلام ) نقل است : « المنجّم كالكاهن ، و الكاهن كالسّاحر ، والسّاحر كالكافر ، والكافر في النّار؛ منجّمان [كه از روي ستارگان پيشگويي مي كنند] چون كاهنانند ، و كهنان چون ساحرانند ، و ساحران چون كافرانند ، و كافران در{P - همان ، ش 22212 ، ص 148 . P}
{P - همان ، ص 143 ، ح 8 . P}
دوزخند . »

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.