مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22864 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

طلسم چيست ؟ اصحاب طلسم چه مي كنند ؟
طلسم عبارت است از نقوش سحري يا تنظيمي و يا چيزي منقّش به اين نقوش ، كه براي دفع آفتها يا چشم زخم و يا حوادث ديگر تهيه مي كنند . « بَليناس حكيم » به لقب « پدر طلسمات » شهرت يافته است و بنابر برخي روايات ، او در بسياري از شهرها طلسمهايي براي محافظت از توفان و مار و كژدم ساخته بوده است . قواعد گوناگون براي تهيه طلسم به « هرمس تريسمگيستوس » منسوب است . علم طلسمات را ليميا ( علوم خمسه محتجيه ) نيز مي نامند .
اصحاب طلسم براي برخي اعداد ، خواص و تأثير قائلند و مي پندارند كه مي توان ميان مردمان از طريق نوشتن اعداد مخصوص مهر و كين پديد آورد؛ اعدادي چون اعداد متحابه ، مربع وفقي . اين عقيده ، نتيجه اعتقاد به تأثير قواي آسماني ( =قواي فعّاله ) در قواي زميني ( =قواي منفعله ) است . معتقدان به اين عقيده ، گمان مي كرده اند كه هر كس بتواند ميان اين دو نيرو ارتباط برقرار كند ، از آثار ويژه آنها بهره مند مي شود و كارهايي شگفت انگيز انجام مي دهد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.