مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22865 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا عيد نوروز را بايد جشن گرفت ؟
ديد و بازديد و صله رحم و دستگيري از مستمندان كه مردم در عيد نوروز انجام مي دهند ، و خانواده ها و خويشان و بستگان از حال يكديگر با خبر مي شوند ، از نظر اسلام كاري بسيار شايسته است . گذشته از اين ، فروردين ، آغاز بهار است؛ هنگامي كه طبيعت دوباره زنده مي گردد و درختان سبز و خرّم مي شوند و رشد و بالندگي خويش را آغاز مي كنند . اين انگيزه اي است كه انسانها نيز با طبيعت همراه شوند و براي شكوفايي و بالندگي در تمام ابعاد مادّي و معنوي خويش بكوشند . ولي تأسّف برانگيز است كه گروهي از مردم كشور ماني ، در اين روزها ، كه طبيعت انسان را هشدار مي دهد كه نيروي خويش را تباه نسازد و عمر خويش را از ميان نبرد ، به بي بند و باري مي پردازند و با كارهاي زشت ، روح خويش را مي آلايند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.