مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22868 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

هنگام سعد و نحس چه هنگامي است ؟
در اسلام هيچ هنگامي به گونه اي نُحُوست ندارد كه تغيير ناپذير باشد . اگر برخي زمانها در برخي احاديث نحس شمرده شده است ، در رواياتي ديگر نيز آمده است كه با صدقه و دعا ، نُحُوستي در كار نيست . بايد توجّه داشت كه اعمال ناشايست انسان موجب ناميموني و اعمال شايسته موجب ميموني ايّام مي شود .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.