مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22869 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نوشته هايي كه در برخي حرمهاي معصومين ( عليهم السلام ) پخش مي شوند و در آنها آمده است كه بايد تكثير شوند ، چه حكمي دارند ؟
صدور معجزات و كرامات در حرمهاي معصومين ( عليهم السلام ) بسيار است و به هيچ روي انكارپذير نيست ، ولي هيچ مدرك شرعي ، كه گواه بر درستي نوشته هاي مذكور باشد ، در دست نيست .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.