مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22871 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اعمالي مانند توسّل به درختهاي كهن شبيه خواني ، پختن آش حضرت امام زين العابدين ( عليه السلام ) و آش سمنو و نيز آب و جارو در خانه براي تشريف فرمايي حضرت خضر ( عليه السلام ) چه حكمي دارند ؟
خرافات ، عبارت از پاره اي عقايد است كه بر پايه دليلي خردمندانه متّكي نيست . متوسّل شدن به درختهاي كهن دليل شرعي و عقلاني خرافات است . شبيه خواني ، كه امروز آن را تعزيه خواني گويند ، اين است كه معمولاً ماجراي كربلا يا ماجرايي ديگر را به نمايش درمي آورند . اين را نمي توان خرافي دانست ، بلكه شبيه خواني در صورتي كه كاري خلاف شرع - مانند اهانت به مقام خاندان پيامبر ( ص ) و دروغ و تهمت در آن نباشد ، پسنديده نيز هست .
اگر آش حضرت امام زين العابدين ( عليه السلام ) و آش سمنو ، را به عنوان « اطعام » بپزند و ثوابش را نثار و روح امام ( عليه السلام ) كنند ، اشكالي ندارد . البته ، نبايد خود آش پختن را به شرع نسبت داد كه در اين صورت نسبتي ناروا و بي دليل است . درباره پسنديده بودن آب و جارو براي تشريف فرمايي حضرت خضر ( عليه السلام ) نيز دليلي شرعي در دست نيست .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.