مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22899 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

: چه كنم تا ايمان قوي تري داشته باشيم ؟
براي رسيدن به ايمان قوي تر چنانچه جواب در سؤال قبل هم ذكر شده اگر انسان معرفتش بيشتر شود و به مرحله يقين برسد و هر چه يقين انسان زيادتر باشد ايمانش هم قوي تر مي شود . اينكه ما خيلي از مسائل را مي دانيم ولي نمي توانيم عمل كنيم به آنها به خاطر اين است كه يقين به انها نداريم . علم و يقين با هم تفاوت دارد مثلاً شما اگر د رخانه نشسته ايد و از پنجره بيرون را نگاه مي كنيد كه هوا روشن است يعني خورشيد د رآسمان است اين علم است ولي يقين نيست وقتي شمابيرون بياييد و به آسمان نگاه كنيد يقين خواهيد كرد كه خورشيد د رآسمان است . ما ميدانيم كه قيامت ، قبر ، مرگ ، عبادت و000 است و لازم است كه به آنها توجه داشته باشيم اين علم است و به يقين نرسيده ايم ولي انسان مي تواند خودش را به يقين برساند در صورتي كه سعي كند معرفت پيدا كند .وقتي معرفت انسان نسبت به خداوند خودش دنيا ، آخرت ، ائمه زياد شد به حقيقت آنها نزديكتر شده لذا بهتر مي تواند به وظايف خودش عمل نمايد . در نتيجه به ايمان قويتر دست پيدا مي كند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.