مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22902 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا با گشوده شدن باب توبه، نظام اجتماعي به هم نمي ريزد؟ مثلا چگونه ممكن است انسان دست به قتل بزند و در آخر عمر با توبه تمام گناهانش بخشيده شود؟
توبه و بازگشت به خدا تنها حقّ خداوند را جبران مي كند; زيرا عاصي با عصيان در برابر خدا حقّ مولويّت خدا را مراعات نكرده و در برابر او تجرّي و سركشي روا داشته است; از اين رو سزاوار عقاب خواهد بود. خداوند براساس تفضّل و لطف بي پايانش تضييع حقّ خود را با توبه قابل جبران مي داند. امّا حقوق تضييع شده انسان ها را توبه جبران نمي كند; مثلا كسي كه به مال ديگران تجاوز كرده است، علاوه بر توبه بايد مال ديگران را نيز بپردازد و يا اگر كسي را كشته است توبه از اين گناه حقّ قصاص را از بين نمي برد. حتّي در واجباتي مانند نماز و روزه كه تفويت آنها موجب قضا مي شود، توبه باعث ساقط شدن قضاي آنها از عهده انسان نيست; بر اين اساس توبه به نظام اجتماعي زيان نمي رساند و باعث تضييع حقّي نمي شود.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2310ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.