مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22906 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1ـ حدود گذشت تا چه ميزان و اندازه مي باشد؟
2ـ با توجه به اين كه در اسلام بسيار با ظرافت به اين امر گذشت توجه شده است اگر در قبال همه بدي ها گذشت اعمال شود پس جاذبه و دافعه را چگونه مي توان توجيه كرد؟
گذشت و بخشش كه از بزرگترين صفات مؤمن است با شاخص هاي زير ارزشمند مي شود:
1ـ در شرايط قدرت و توانايي براي توبيخ و تنبيه كسي، گذشت كنيم.
2ـ با انجام گذشت در روح خود عظمتي را و در مخاطب ادبي را توليد كنيم.
3ـ وقتي مخاطب از كرده خود طلب عذر مي كند و از كرده خود پشيمان است.
4ـ وقتي قصد اشاعه اين بركت بزرگ را در مخاطب داريم.
5ـ بايد مراقب باشيم آن گذشت موجب جري شدن آن فرد در خطايش نگردد.
6ـ گذشتي كه از منت و تحقير ديگران مبرا باشد.
قرآن در برابر هر شري تكليفي قرار داده است و اينجور نيست كه گفته باشد در برابر هر بدي و ستمي گذشت كنيم. گذشت يك اقدام در برابر حق خويش است و ما حق نداريم در مواقعي كه تكليف به پرهيز و يا مقابله داريم گذشت كنيم. حق نداريم از حق دين، حق مظلوم، حق حقيقت بگذريم. اگر گذشت باعث ترويج يك زشتي شود، آن گذشت ديگر گذشت نيست منت گذاشتن يك بدعت زشت است. اما بايد بدانيم اين امر موجب نمي شود كه ما از عظمت گذشت دوري كنيم مهم اين است كه گذشت ما خدا را خشنود كند نه زشتي را تقويت كند.
با توجه به موارد بالا:
1ـ صفت بارز خداوند در آيه شريفه «بسم الله الرحمن الرحيم» است، كه تأكيد زياد بر گذشت و بخشندگي و مهرباني دارد. به شرطي كه با شاخص هاي گفته شده تطبيق داشته باشد.
2ـ كل زمين و سيارات و ستارگان با قانون جاذبه و دافعه تنظيم شده اند پس هر دو قانون ارزشمند اند. اما در مسائل انساني جاذبيت در حد اعلا و دافعيت به قدر ضرورت را نبايد فراموش كنيم. و يادمان نرود كه هزار دوست كم است و يك دشمن زياد.
3ـ تمام اسامي و صفات اولياء خداوند خصوصا ائمه اطهار بر پايه بخشندگي، مهرباني و حمد و سپاس و شكر گذاري است، نه القاب خشن و به ندرت كلمات و اسامي سنگين استفاده مي شود، چون گفته شد آنها هم به جاي خود نيكو و ارزشمندند. مانند: احمد، محمد، رسول، علي (علي از اعلي گرفته شده)حسن، حسين، محسن كه از احسان گرفته شده است. صادق(راستگو)، كاظم (كسي كه خشمش را كنترل كرده)، رضا ( كسي كه دوست و دشمن از او خرده نمي توانند بگيرند و راضي به رضاي خداست)، جواد كه بخشنده و با سخاوت است و ... .
ولي در قبال تمامي اينها تمام ائمه اطهار به سم و شمشير ظلم كشته شده اند و مبارزه كرده اند و در راه مبارزه از جان و مال و خانواده گذشته اند، و دنيا هم الآن منتظر حكومت عدل و حق حضرت مهدي است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.