مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22916 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا مقابله به مثل در برخوردهاي اخلاقي عيبي دارد؟
انسان همواره بايد بر خويشتن مسلط باشد تا بتواند در برابر ديگران موضع گيري درست داشته باشد مثلا در خانواده اگر انسان ديد آنان بي مهري و بي محبتي كردند روش درست اين نيست كه او هم مانند عمل آنان عمل كند بلكه روش صحيح اين است كه او در مقابل به آنان مهر و محبت و نيكي داشته باشد اين روش اضافه بر اينكه خود روش مطلوب و پسنديده اي است باعث مي شود كه طرف مقابل انسان در عملكرد خود تجديد نظر كرده و موضع خود را اصلاح نمايد.
در قرآن اميد داده شده كه پيوندها برقرار شود و روابط اصلاح كرد.
ادفع بالتي هي احسن.... بدي را با نيكي دفع كن ناگاه خواهي ديد كسي كه ميان تو و او دشمني است، دوستي و صميمي و گرم گردد.
البته بررسي شرايط و موقعيت ها لازم است و اين موارد با دشمنان شناخته شده و مهاجم به سرزمين و نواميس تفاوت دارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
(1)1 - سوره فصلت آيه، 34.


ـ19ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.