مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22918 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انسان از كجا متوجه شود كه مشكلات زندگي اش امتحان الهي است يا بلا
بر اساس آيات و روايات، حيات و زندگي در نظام خلقت طوري

تنظيم شده كه با بلا و مشكلات همراه است. از جمله آيه سوره بلد كه

ميفرمايد: ((و لقد خلقنا الانسان في كبد)) منتهي گاهي بلا و گرفتاري از

روي اختيار است. مثل اين كه كاري را از روي جهل، عدم تدبير و يا از روي

لجاجت انجام دهيم; ولي گاهي گرفتاريها غير اختياري است مثل حوادثي

كه ناگهاني اتفاق ميافتد. در اين صورت است كه انسان مورد آزمايش قرار

ميگيرد. امام باقر(ع) فرمود: ((هرگاه خداي متعال بنده را دوست دارد او را به

بلاغوطه ور ميسازد و باران بلا را بر سر او ميريزد و چون به درگاه خدا دعا

كند، خداوند ميفرمايد: ((لبيك بنده من اگر خواسته ترا به زودي دهم

ميتوانم و اگر برايت ذخيره كنم بهتر است)) و نيز امام باقر در حديث ديگر

فرمود: ((موئمن در دنيا به اندازه دينش مبتلا شود)) و نيز فرمود: ((موئمن مانند

كفهئ ترازو است كه هر چه بر ايمانش بيفزايد بر بلايش افزوده شود)) و نيز

فرمود: ((بر موئمن چهل شب نگذرد جز آنكه بلايي برايش ايجاد شود كه

غمگينش سازد تا موجب تذكرش شود.))

همهئ اينها براي امتحان است كه موئمن خوب، سردي و گرمي روزگار را

بچشد و صبر و مقاومت در برابر اين گونه حوادث موجب اجر و پاداش بزرگ

است. بنابر اين قسم دوم از گرفتاري و بلا براي امتحان و آزمايش دين است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.