مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22920 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خواندن نماز براي چه كساني سنگين و مشكل نيست و از ان لذت مي برند
الف) نماز براي پرهيزگاران و اهل خشوع و خضوع سنگين نيست.

قرآن ميفرمايد: ((استعينوا بالصبر و الصلاه و انها لكبيره الا علي

الخاشعين; به وسيله صبر و نماز در حل مشكلات كمك بجوييد; زيرا نماز

بر غير خاشعين سنگين است)).(بقره(2)، آيه 45).

پس خاشعان و خداترسان، همواره عاشق نماز و عبادتاند و هيچ وقت

در اقامه آن سستي و كسالتي به خرج نميدهند و آن را ضعيف نميشمرند.

ب) نماز براي مقربان و برگزيدگان درگاه الهي سنگين نيست و در اين راه

تكبر نميورزند و مغرور نميشوند.

خداوند ميفرمايد: ((ان الذين عند ربك لاتستكبرون عن عبادته و

يستجونه و له يسجدون; آنان كه (در مقام قرب) نزد پروردگار تو هستند،

(هيچ گاه) از عبادتش تكبر نميورزند و او را تسبيح ميگويند و برايش سجده

ميكنند)).

ج) مومنان و باورداران به توحيد، هيچ وقت از خواندن نماز و نياش به

درگاه او، خسته و ملول نميشوند و برپايي نماز، برايشان دشوار و سخت

نيست، قرآن ميفرمايد:

((تنها كساني به آيات ما ايمان آورند كه هر وقت اين به آنان يادآوري شد به

سجده ميافتند و تسبيح و حمد پروردگارشان را به جا ميآورند و تكبر

نميكنند)).(سجده ، آيه 15)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.