مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22923 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه ميتوان به نماز بيشتر علاقه مند شد و علت بيميلي به نماز چيست
بيميلي و بيرغبتي و عدم توجه در نماز

معلول عوامل متعددي است از جمله: الف)

نشناختن نماز و اهميت و سر نهفته در آن. ب) عدم

شناخت و توجه كافي نسبت به معبود; يعني همو

كه در نماز با او سخن ميگوييم. ج) اشتغال ذهن و

فكر و انديشه و تعلق قلب به دنيا و مسائل مادي.

براي حل اين مشكل راههاي متعددي وجود دارد از

جمله: 1 - دقت در انجام مقدمات نماز; مانند

وضوي با معنويت، انجام مستحباتي چون اذان،

اقامه و ... 2 - گزينش مكان مناسب، دوري از

جاهاي شلوغ و پرسروصدا و دوري از هرچه

موجب انحراف توجه از خداوند شود. 3 - گزينش

وقت مناسب و تا آن جا كه ممكن است اول وقت

خواندن نماز. 4 - تا حد امكان در مسجد و با

جماعت نماز خواندن (بويژه در جماعاتي كه بعد

معنوي بيشتري دارد). 5 - نماز را با اشتياق و با

طمانينه و با دقت در مفاهيم و معاني آن خواندن. 6

- عدم توجه به اطراف واطرافيان، در حال ايستاده

به مهر نگريستن و در ركوع پايين پا و در تشهد به

دامن خود نظر نمودن. 7 - تخليه دل از حب دنيا و

امور دنيوي و آن را مالامال از عشق خداساختن.

توضيح: ذهن انسان همواره متوجه چيزي است كه

به آن عشق ميورزد چنان كه عاشق آني از فكر

معشوق خود بيرون نميرود. اين كه ما در

نمازهايمان همواره به فكر مسائل ديگر هستيم به

خاطر تعلق شديد نفس به دنيا و حب آن است اما

آن كه عاشق حق است در هر حال و كاري به ياد

خداست بطوري كه گويي هميشه در نماز است. 8 -

ضبط قوه خيال.

توضيح: پرنده لجام گسيخته خيال چكاوكي است

كه هر آن بر شاخساري مينشيند. لذا هميشه افكار

انسان به اين طرف و آن طرف متوجه است و قرار و

آرامي ندارد اما اگر آدمي با دقت و هوشياري در

كنترل آن بكوشد پس از چند صباحي رام و مطيع

شده و به هر سو كه اراده شود متوجه ميگردد.

بنابراين انسان بايد درنماز از اول با قاطعيت بنا

گذارد كه تمام توجه خود را به سوي پروردگار

معطوف دارد و هرگاه طاير خيال از چنگ او گريخت

بلافاصله آن رابه همان جهت برگرداند. اگر چندين

مرتبه در ايام متوالي چنين كند كمكم ذهنش عادت

خواهد نمود. 9 - توجه به عظمت و هيبت پروردگار

و فقر وفاقه خود. بديهي است اگر آدمي بداند با چه

بزرگي روبه روست و خود در مقابل او هيچ بلكه

عين احتياج و فقر و فاقه است با تمام وجود و ذهن

و انديشه خاضع ميگردد. 10 - مطالعه پيرامون

كيفيت نمازهاي اهل بيت(ع) همچنين مطالعه

كتابهايي چون ((آداب الصلوه يا پرواز درملكوت))

(امام خميني) و ((اسرارالصلوه)) (ميرزا جواد ملكي

تبريزي) بسيار نافع است. 11 -

تميز بودن بدن و لباس، مسواك زدن دندان و خالي

بودن معده درهنگام نماز نيز از مستحبات و موجب

حضور بيشتر قلب است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.