مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22925 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عوامل بيميلي افراد به نماز چيست و چگونه ميتوان آنها را به نماز تشويقكرد
بيميلي و بيرغبتي و عدم توجه در نماز

معلول عوامل متعددي است از جمله: الف)

نشناختن نماز و اهميت و سر نهفته در آن. ب) عدم

شناخت و توجه كافي نسبت به معبود; يعني همو

كه در نماز با او سخن ميگوييم. ج) اشتغال ذهن و

فكر و انديشه و تعلق قلب به دنيا و مسائل مادي.

تلاش شما براي آشنا ساختن ديگران با نماز، كاري

بس ارزشمند و مورد پسند است. دعوت مردم به

آشنايي با خداوند و عبادت او از برجستهترين و

متعاليترين امور است.

براي ترغيب و تشويق به نماز، در آغاز بايستي زير

بناهاي فكري فرد را مورد بررسي قرار داده و در

اصلاح آن كوشيد.

ديدگاه فرد در مورد خداوند، جهان هستي، انسان،

معاد و... اموري است كه داراي نتيجه مستقيم بر

عملكرد فرد است. پس بايد به تقويت و اصلاح اين

مباني كوشيد.

نماز، عملي است كه در مجموعه عقيده توحيدي،

داراي معنا و فلسفه است. پس در آغاز بايستي اين

مجموعه شناخته شود تا نماز جايگاه خود را در

ذهن و انديشه فرد باز نمايد.

در بينش توحيدي اسلام و ديگر اديان الهي، انسان

موجودي است كه به سوي كمال و لقاي پروردگار در

حركت است.

((انا الله و انا اليه راجعون ; از خدائيم و به سوي او باز

ميگرديم)).

حال در اين مسير، ابزارهايي به مدد انسان ميآيد،

تا او را از فراموش كردن مسير و هدف باز دارد كه از

مهمترين آنها ((نماز)) است.

((اقم الصلوه لذكري ; نماز را براي ياد من بپا دار)).

آدمي بدون نماز راه را گم خواهد كرد. نمازهاي پنج

گانه همانند چراغهاي برق هستند كه مسيري

طولاني و پر خطر را روشن كردهاند تا كسي راه را گم

نكند و به بيراهه و سقوط كشانده نشود.

آنچه كه موجب ميگردد و برخي از نماز، رويگردان

باشند و يا نسبت به آن تساهل كنند، ندانستن فلسفه

نماز و يا دركي غلط از آن است. برخي چنين

ميپندارند كه نماز انسان، نيازي را از خداوند

برطرف ميكند كه البته خيالي واهي است. خداوند

نيازي به هيچ مخلوقي ندارد. از اين رو آنچه كه به

عنوان عبادات بر آن تاكيد شده، جملگي در جهت

كمال انسان است. نماز داراي آثار و فلسفههاي

متعدد ديگري نيز هست كه به آن اشاره ميكنيم:

1ؤ نماز، تقدير و سپاسگذاري از خداوند است.

2ؤ موجب آرامش انسان است.

3ؤ موجب ياد خداست.

4ؤ نماز زمينه پرهيز از گناه را در انسان فراهم ميكند.

5ؤ تاكيدي بر نظافت و سلامتي است.

6ؤ موجب انضباط و وقتشناسي است.

7ؤ داراي آثار وحدت بخش اجتماعي است.

براي مطالعه بيشتر ر . ك :

پرتوي از اسرار نمازمحسن

قرائتي

اسرار الصلوهملكي

تبريزي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.