مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22929 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

راههاي برطرف كردن كسالت و بي رغبتي به نماز كدامند
ميل شما به نماز كشش فطري الهي است و در مقابل كسالت شما نتيجه

نفس اماره و قواي شيطاني آن است. اين دو نيرو در مقاطع گوناگون با

يكديگر به مقابله بر ميخيزند و همواره يكي ديگري را شكست ميدهد.

البته اين خود شما هستيد كه با حاكم ساختن نيروي اراده ميتوانيد با هواي

نفس مقابله نموده و جنود رحماني باطن خويش را غلبه دهيد. بنابر اين

هرگاه در برابر امور معنوي كسالتي احساس كرديد با اراده جدي با آن مقابله

كرده و در جهت خلاف آن عمل كنيد. در صورتي كه چنين نماييد پس از

اندك مدتي آن كسالت برطرف ميشود و انجام عمل آسان و بدون مانع

دروني ميگردد. ضمنا بهتر است كوشش كنيد نمازهاي خود را اول وقت و با

جماعت بخوانيد. زيرا در اين صورت نشاط شما در عبادت بيشتر خواهد

شد و كسالت از شما رخت بر خواهد بست. هم چنين براي رفع بي ميلي در

نماز امور ذيل نتيجه بخش است!

1. دقت در انجام مقدمات نماز;

2. گزينش وقت (اول وقت) و مكان مناسب;

3. نماز را با اشتياق و طمانينه خواندن;

4. خواندن نماز به جماعت و در مسجد;

5. تخليه دل از حب دنيا;

6. عدم توجه به پيرامون و اطرافيان;

7. مطالعه درباره كيفيت نمازهاي اهل بيت(ع).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.