مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23031 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

جواني هستم كه به خاطر مشكلات فراوان خانوادگي دچاراحساس حقارت وازدست دادن اعتماد به نفس شده ام، براي جبران اينها چه كنم؟
ترديدي نيست كه شما مشكلات و سختي هاي فراواني را تحمل كرده و با آن دست به گريبان بوده ايد. غم بي مادري از هم گسيختن خانواده رنج اطرافيان و ... همه از مواردي است كه فشار رواني مضاعفي را بر شما وارد كرده است. ولي در عين حال وضعيت شما در مقايسه با افراد بسياري نسبتا روشن تر و بهتر است. نمونه هاي فراواني وجود دارد (انبوه نامه هاي ما شاهد آن است) كه در وضعيتي صدها بار اسفبارتر و دردناك تر زندگي مي كنند. آن فرزند سر راهي كه هيچ اثر و نشاني از كسان خود نمي يابد و آرزو دارد كه كاش قبري از مادر و يا پدرش به دست مي آورد و به همين قانع است. يا دختري كه پدر و مادرش معتادند و خود نيز در دام ... نمونه هاي رنج و سختي فراوان است كه سخن گفتن از آن عمر نوح مي خواهد و هفتاد هزار تن كاغذ نه مثنوي هفتاد من. شما بحمدالله داراي خانواده هستيد گرچه آرزو مي كنيد كه كاش ... شما در رشته اي مناسب مشغول به تحصيل هستيد و بسياري از جوانان هستند كه حسرت يك ساعت عمر و موقعيت شما را در تحصيل دارند. برادر من. از اينها كه بگذريم درست است كه سختي هاي شما جانكاه و كمرشكن بوده و هست ولي مي دانيد كه سختي ها خود سكوي ترقي و رشد و كمال انساني است؛ مگر نه اين است كه اكثريت قريب به اتفاق شخصيت هاي بزرگ علمي هنري اجتماعي سياسي و... از كوره سختي ها بيرون آمده اند. كساني كه با سختي ها دست و پنجه نرم نكرده و هيچ گاه طعم نداري و محروميت را نچشيده اند احساسات متعالي را نيز كمتر در وجود خود مي يابند گرچه الان چهره شما نحيف و لباس شما فرسوده و از ما و شما بهتران در ناز و نعمتند و به قول شما در مدارس غيرانتفاعي و... ولي آنها كجا مي توانند احساس شما و امثال شما را در مورد محروميت جهل و ... داشته باشند. مي دانيد كه مرتاضان چه رنج ها بر خود هموار مي كنند تا بتوانند به قدرت روح دسترسي پيدا كنند. شما سختي ها را پشت سرگذاشته ايد از آن نيرو بگيريد نه اينكه آنها را در راه تخريب شخصيت خود به كار گيريد. شما از ضعف نفس و احساس حقارت سخن گفته ايد آيا شما كه اين همه بار گران غم و اندوه را پشت سر گذاشته ايد حقير و كوچك هستيد يا آناني كه اگر كمترين دشواري ببينند فريادشان به آسمان بلند مي شود. قدر خود را بدان كه كوهي از صبر استقامت و احساس هاي متعالي هستي و اين ويژگي ها آسان و ارزان به دست نيامده است. آينده اي را براي خود ترسيم كن كه با موقعيت مناسب شغلي بتواني دست افتادگان را بگيري و به خانواده خود رسيدگي كني و مرهمي بر زخم ها و دردهاي آنان باشي. دنيا و هر چه در اوست هيچ است و تو همه چيز تا چند اي همه چيز غم بهر هيچ خوري اهدافي بلند زندگاني آبرومند شخصيتي ممتاز و به تمام معنا انسان و دلسوز همسري مناسب و مهربان و... اينها را در نظر بگير وبا توكل برخداوند عزم خود را براي رسيدن به آن جزم كن بدون كمترين ترديد به آنها خواهي رسيد. واقعيت خود را بشناس و به آن ايمان داشته باش و خود را دست كم نگير. تو همان هستي كه كوه رنج و سختي را بر دوش داشته اي و به اين جا رسيده اي استقامت كن. نيرويت را به جاي تلف كردن براي گذشته در اهداف آتيه خويش متمركز كن. از گذشته فقط درس هاي آن را به ياد داشته باش. برخيز بكوش دگرگون شو دگرگون كن بشتاب همت كن و شكر خداوند مهربان بگذار كه ترا از گردنه هاي بلند حوادث سالم عبورداد وهم از او مدد بجوي كه همواره ياور و پشتيبانت خواهد بود. و بالاخره بگذار كه بازبان حافظ شيرازي حرف را به آخر برسانيم. يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخور كلبه احزان شود روزي گلستان غم مخور اي دل غمديده حالت به شود دل بد مكن وين سر شوريده بازآيد به سامان غم مخور دور گردون گر دو روزي بر مراد مانرفت دائما يكسان نباشد حال دوران غم مخور هان مشو نوميد چون واقف نيي از سر غيب باشد اندر پرده بازي هاي پنهان غم مخور ضمنا در موقع اندوه اين ذكر را تكرار كن. « {/Bلا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ اَلظَّالِمِينَ {w16-24w}{I21:87I}/} » در كتاب « تهذيب » ( ج 6 ص 170) از امام صادق(ع) روايت شده است كه ذكر فوق براي رفع اندوه است و چون بنده آن را بگويد خداوند مي فرمايد: «{/Bفَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ اَلْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي اَلْمُؤْمِنِينَ»{w1-10w}{I21:88I}/}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.