مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23034 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عاشق دختري از بستگان دور خود شده ام و قصد ازدواج با او را دارم، ولي مادرم مي گويد با دختر دايي ات ازدواج كن، لطفا مرا راهنمايي كنيد؟
اينكه جناب عالي مشكل خود را به مشورت گذاشته و حاضريد با سلاح عقل و تدبير بر احساسات خود غلبه كنيد جاي بسي خوش وقتي است و اميد است زمينه ساز آينده درخشان و زندگي شيرين و با صفايي براي شما باشد. برادر گرامي! به نظر مي رسد اگر به برنامه زير با دقت كامل عمل كرده و در مواردي كه مجهولي داشته باشيد تحقيق بيشتري نماييد به خوبي مي توانيد بر مشكل فايق آييد. زيرا طولاني بودن زمان و نسبت خويشاوندي با دو طرف هم شناخت شما را نسبت به هر دو بالا برده و هم از شدت احساسات گيج كننده كاسته است. الف) معيارها و ويژگي هاي يك همسر خوب براي داشتن زندگي سالم براي خود و فرزندان آينده را در نظر گرفته يا بر صفحه كاغذي ثبت نماييد. ب) باشناختي كه از دو طرف مقابل داريد دقيقا خصوصيات روحي اخلاقي تربيتي و ... هر يك را ثبت كنيد. ج) دلايل مادرتان بر ازدواج با دختردايي تان را بنويسيد. د) دلايل خودتان را براي ازدواج با فرد ديگري كه در نظر داريد ثبت كنيد. ه) ميزان تناسب روحيات و خصوصيات هريك را با روحيات و ويژگي هاي خودتان بنويسيد. سپس با تخليه خود از هرگونه احساس و پيش داوري به گونه اي كه گويي شخص ثالثي چنين كاري را انجام مي دهد دو گروه از نوشتجات را كنار هم قرار داده و نسبت به اينكه كدام يك براي زندگي مناسب ترند با دقت قضاوت كنيد. سپس هر طرف را داراي امتياز بيشتر يافتيد با توكل به خداوند برگزينيد. سعي كنيد در اين كار با افرادي كه به عقل و درايت مشهورند مشورت نماييد. اگر بعد از طي اين مراتب باز هم شرايط مساوي بود استخاره كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.