مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23035 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وظيفه ما در قبال دختر دانشجويي كه ازدواج كرده،ولي با يك دكتر متخصص ارتباط پيدا كرده و قصد دارد از شوهر خود طلاق بگيرد،در حالي كه شوهرش از اين امر مطلع نيست،چيست؟
لازم است يكي از خواهراني كه از آگاهي هاي ديني و متانت بيشتري برخوردار است به طور خصوصي او را نصيحت كند و به او بفهماند كه چنين كاري دام خطرناك شيطاني و گناهي بسيار بزرگ است و مسلما عواقب سوئي دارد. از نظر شرعي نيز زني كه شوهر دارد جايز نيست با شخص ديگري طرح دوستي يا ازدواج بريزد. در صورتي كه نصيحت هاي مشفقانه سودي نبخشيد مجددا مكاتبه فرماييد. هم چنين در صورت امكان او را تشويق كنيد كه در مورد مسأله خود با اين واحد مكاتبه و مشورت نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.