مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23065 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دوست دارم دختري را به همسري برگزينم كه دانشجو و تحصيل كرده باشد وپدرم شديد مخالف است چگونه او را راضي كنم؟
در رابطه با مسأله اي كه مطرح كرده ايد، دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد: اول آن كه در معيار گزينش همسر بايد قدري دقيق تر باشيد؛ زيرا هم كفو بودن همسر به معناي آن نيست كه حتماً از نظر ميزان تحصيل يا نوع شغل با شما هم سان و همكار باشد؛ بلكه مسأله مهم، داشتن ويژگي هاي اخلاقي مناسب و امكان تفاهم در مسائل زندگي است. بنابراين هر چند داشتن همسري دبير يا دانشجو بد نيست، اما نبايد همت نهايي شما مصروف همسري با داشتن اين خصوصيات گردد؛ بلكه بايد به مسائل مهم تر بينديشيد. در اين زمينه توصيه مي شود كتاب «جوانان و انتخاب همسر» نوشته علي اكبر مظاهري را مطالعه فرماييد. دوم آن كه حتي الامكان بكوشيد با متانت وسعه صدر و استعانت از ديگران، پدر خود را قانع سازيد كه در ازدواج ديدگاه هاي شما را نيز به حساب بياورد. در صورتي كه در اين رابطه به طور تدريجي و به دور از پرخاشگري و از ابزارهاي مناسب استفاده كنيد، احتمال دارد، نتايج مثبتي به دست آوريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.