مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23067 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قصد ازدواج با پسري دارم كه اورا از خانه بيرون كرده اند تا كاري پيداكندخانواده ام مخالف هستند، به جهت مقروض بودنش مقداري پول و طلا به او داده ام.
{Sاز صداي سخن عشق نديدم خوشتر# يادگاري كه در اين گنبد دوار بماندS} {Sراهيست ره عشق كه هيچش كناره نيست # آنجا جز آن كه جان بسپارند چاره نيست S} آري زندگي بدون عشق و دوست داشتن، كويري خشك و دريايي يخ زده است كه هيچ جنب و جوشي در آن به چشم نمي خورد. عشق است كه به زندگي معنا مي بخشد و حيات را قابل تفسير مي كند، ولي كدام عشق؟ عشقي جاودان، ابدي و زوال ناپذير. آن عشق جز عشق به خدا و اولياي او چيز ديگري نيست؛ چرا كه بقيه هر چه هست گذرا و مقطعي است. خواهر عزيز! شما را به خاطر عشقتان به خداوند مي ستاييم، و به خاطر عشقتان به بنده اي از بندگان خدا ملامت نمي كنيم، ولي زنهار كه ارتباط، عشق و دلسوزي شما براي آن جوان پاياني خوش و درخور نداشته باشد. ممكن است شما او را دوست داشته باشيد، ولي آيا واقعاً او نيز شما را دوست دارد. اگر دوست دارد بايد عشق خود را در عمل اثبات كند. شايد انگيزه او صرفاً بهره وري از شما باشد؟ بنابراين بهتر است چشمان خود را باز كنيد تا مبادا بعداً دچار افسوس گرديد. خواهر عزيز! ازدواج با جواني كه دوست داريد مذمتي ندارد، ولي خرد و عقل و شرع اين اقتضا را دارد كه نظر پدر و مادر نيز جايگاهي داشته باشد. عشق تنها در عشق هاي جواني خلاصه نمي شود؛ بالاخره پدر و مادر شما نيز سزاوار دوست داشتن و عشق ورزيدند. آيا نبايد براي نظر آنها جايگاهي قائل بود؟ در هر صورت چند توصيه برايتان داريم: 1- اگر آن جوان واقعاً شما را دوست دارد بايد در عمل اثبات نمايد. از او بخواهيد سريعاً كاري براي خود دست و پا كند و حتي به تحصيل فن و دانش بپردازد. اگر براي برآوردن اين خواسته خود را به آب و آتش زد، مي توان او را در محبّت صادق دانست. در غير اين صورت بدانيد كه پدر و مادرش تشخيص درستي داده اند كه او را براي وادار نمودن به كار، از خانه بيرون كرده اند. مسلماً پدر و مادر، بيشتر از هر كس دلسوز فرزندشان هستند. 2- مهلتي را براي بازپرداخت چيزهايي كه به او امانت داده ايد، معين كنيد و عكس العمل او را ارزيابي نماييد. اگر اقدام او منفي بود، بدانيد كه ... در آن صورت واقعيت را به پدر و مادر خود گفته و از آنان معذرت خواهي كنيد و تجربه گراني را كه از اين مسير عايد شما مي شود قدر بدانيد. 3- بينش و عقايد خود را بر مبناي صميمي و منطقي استوار سازيد تا در جريانات مختلف زندگي مضمحل نگردد. اگر بنا باشد ايمان شما با آمدن كسي مستقر گردد، لابد با رفتن او نيز از ميان خواهد رفت! 4- اگر جوان مورد نظر در عمل (باكار و تلاش و پاسخ درست به آنچه كه گذشت) عشق و محبت خود را اثبات كرد، موضوع را با پدر و مادر و يا يكي از افراد باتجربه و موقر فاميل مطرح و سعي نماييد با منطق و پذيرش مسؤوليت هاي انتخاب خود، آنان را متقاعد نماييد تا به ازدواج شما رضايت دهند. 5- در صورت مشاهده سستي و تنبلي از شخص مورد نظر، بدانيد كه او جز برآوردن خواسته هاي خود هدف ديگري ندارد. لذا به كلي دور او را خط بكشيد و با قطع هرگونه رابطه خود را از اين مهلكه برهانيد. در صورت تمايل نتيجه را براي ما بنويسيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.