مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23069 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خواستار ازدواج با دختري هستم كه مي دانم با بعضي ها ارتباط تلفني داردآيا ازدواج با او صحيح است يا خير؟
ازدواج از مهم ترين فصل هاي زندگي انسان و داراي نقشي عظيم و تعيين كننده در سرنوشت اوست. از همين رو بايستي در اين مورد با چشماني باز و با معيارهاي صحيح و اصولي اقدام نمود. البته ما نمي دانيم دقيقاً معيارهاي شما در انتخاب همسر چيست ؟! ولي بسيار بعيد مي دانيم كه شما در مورد عفاف بي تفاوت باشيد؛ زيرا اگر عفاف دركار نباشد به هيچ روي نمي توان انتظار زندگي سالمي داشت. تصويري كه شما از شخص مورد نظر داده ايد، از نظر ما با معيارهاي يك انسان مسلمان و متعهد سازگار نيست. وقتي دختري با ديگران رابطه تلفني دارد و يا خيلي راحت در ديد ديگران قرار مي گيرد، چگونه مي توان به او اعتماد كرد؟ بنابر اين اقدام در اين مورد، به مصلحت شما نيست. بهتر است با تذكّر به مسؤولين خوابگاه جهت جلوگيري از گسترش فساد، اقدامات لازم را به عمل بياوريد و در فكر ازدواج با يك شخص با عفاف و نجيب باشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.