مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23073 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

شيفته جواني از پسران فاميل شده ام خواسته ام را چگونه مطرح كنم
در جواب نامه شما مي توان به چند نكته اشاره كرد: اول اينكه آيا به همان ميزان كه شما به ايشان علاقه منديد، ايشان نيز به شما علاقه مند بوده و حاضر به ازدواج با شما هستند يا خير؟ يعني اگر ايشان در صدد ازدواج با همسري ديگر است هيچ مصلحت شما نيست كه اين موضوع را ولو با وسايطي و حتي با اشاره و كنايه مطرح كنيد. دوم اينكه اگر آن خصلت هايي كه بر شمرده ايد واقعاً در ايشان باشد و شايستگي ايشان را به خوبي درك كرده ايد، شما مي توانيد اين موضوع را با يكي از دوستان عاقل و رازدار خود كه به گونه اي با ايشان امكان ارتباط دارد مطرح كنيد تا وي مستقيماً يا غير مستقيم ايشان را در صورت عدم تصميم ازدواج با ديگري نسبت به ازدواج با شما ترغيب نمايد، بدون آنكه روشن شود خود شما خواستار اين مسأله هستيد. سوم اينكه تجربه ما نشانگر اين است كه در چنين مواردي نبايد آن چنان شيفته كسي شد كه اگر احياناً مقدور نشد انسان به طور كلي دچار يأس ونگراني شود. ممكن است ايشان تمايل خاصي به اين كار نداشته باشد يا اصولا مورد ديگري را از قبل در نظر گرفته باشد و احتمالات ديگر... حال شما بايد نسبت به اين موضوع معقول و به طور عادي برخورد كنيد. اگر مقدور شد چه بهتر و اگر نشد زمين خدا وسيع و خلايق نيز بسيارند و بحمداللَّه شما خودتان نيز صاحب كمال هستيد. شما به عنوان يك دانشجو مي توانيد با همسر شايسته ديگر ازدواج كنيد. از ايزد منان تمنّاي زندگي سعادتمند و آينده اي درخشان را براي شما آرزومنديم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.