مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23100 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا مي توان خواستگار را به خاطر اين كه از شهري ديگر است ويا زن نمي خواهداز امام رضا دور شود، رد كرد؟
در اينجا دو نكته مطرح است: الف) دوري از وطن بستگي به شخص شما دارد، اگر سخت به وطن دل بسته ايد و نمي توانيد غربت را تحم كنيد، مصلحت در آن است كه با موردي در همان موطن اصلي خود ازدواج كنيد يا با كسي كه حاضر به هجرت به وطن شما شود. ب )ولي از آنجا كه شايستگي همسر در سرنوشت انسان نقش به سزايي دارد، نيك بينديشيد و بسيار مراقب باشد كه بدون جهت دست رد به سينه خواستگار شايسته اي نزنيد و اين كه از حرمت حضرت رضا(ع) دور مي شويد دليل آن نمي شود كه به خواستگار شايسته اي جواب منفي بدهيد. سرآمد حكما و خردمندان علي(ع) مي فرمايد: {Hليس بلد باحق بك من بلد، خيرالبلاد ما حملك H}؛{M هيچ شهري براي تو شايسته از شهري ديگر نيست،: بهترين شهرها آن است كه شما را پذيرا بود و مايه پيشرفت و تكامل شما گرددM}»، {V(نهج البلاغه، قصار 442)V}.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.