مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23107 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حوصله مطالعه كردن ندارم و هنگام مطالعه خواب آلودگي دارم براي رفع اين مشكل چه نكاتي را پيشنهاد مي كنيد؟
در جواب نامه شما و نكات مطرح شده گفتني است كه: 1- ممكن است ضعف و كسالت شما در مطالعه، برخاسته از ضعف جسماني و كمبود برخي از ويتامين ها باشد. به هر حال به اين نكته توجه داشته باشيد و به تقويت خود بپردازيد. 2- براي اين كه انسان اشتياق بيشتري به مطالعه پيدا كند، بايد انگيزه مطالعه را در خود بالا ببرد. براي افزايش انگيزه در مطالعه گفتني است: الف) به ارزش علم و فراگيري دانش بينديشيد و اين را بدانيد كه موفقيت انسان رهين كمال و علم و دانش او است. اميرمؤمنان علي(ع) مي فرمايد: {Hقيمة كل امرء ما يحسنه H}؛{M ارزش وجودي هر فردي به ميزان علم و دانش او است M}»، {V(نهج البلاغه، قصار 81)V}. و از سوي ديگر عدم موفقيت و عقب ماندگي انسان به ميزان جهل و ناداني او بستگي دارد. ب ) به افراد جدّي و اهل مطالعه نزديك شده و با آنها بيشتر نشست و برخاست كنيد كه قهراً رفتار آنان انگيزش بيشتري در شما ايجاد خواهد كرد. ج ) شرح حال رجال، نوابغ و شخصيت ها را بخوانيد و ببينيد تا چه حد از فرصت ها، استفاده كرده و اهل مطالعه بودند. د ) اتاق منظم، ميز مطالعه، روشنايي و... نيز مفيد و انگيزه بخش است. ه ) كتاب هايي كه در زمينه روش مطالعه نوشته شده را مورد مطالعه و دقت قرار دهيد. 3- براي مبارزه با خواب آلودگي چند نكته را رعايت فرماييد: الف) به اندازه كافي استراحت كنيد، ب ) اگر در هنگام مطالعه خواب به سراغ شما آمد، برخيزيد و در حال راه رفتن به مطالعه بپردازيد، ج ) با خوردن و نوشيدن چاي و شيريني مي توان خواب را از سر خود دور كرد، د ) تلقين مثبت و جدي نيز در جلوگيري از خواب مؤثر است. امام صادق(ع) مي فرمايد: {Hما ضعف بدن عما قويت عليه النيّةH}؛ {Mهرگز بدن دچار كسالت نمي شود مادامي كه اراده و نيت قوي و محكم باشدM}». 4- ملامت كردن خود در مقابل كوتاهي و سستي، امري مفيد و مثبت است؛ ولي نبايد منجر به نااميدي گردد؛ چون نااميدي و يأس، انسان را از بلنداي همت و تلاش بيشتر باز مي دارد. اصولاً خودسازي و ملامت كردن خويش در ازاي كوتاهي ها يك وظيفه است. انسان بايد پيوسته در صدد مراقبت و محاسبه نفس خويش باشد. 5- در جشن ها و ميهماني هاي ضروري به طور متعادل شركت كنيد و در عين حال تلاش كنيد كه فرصت شما در حد ضرورت گرفته شده و بيهوده از دست نرود. 6- جذابيت محتواي كتاب و هدفمند بودن انسان در اشتياق براي مطالعه نقش به سزايي دارد. در اين راستا با اساتيد و دوستان اهل مطالعه به مشورت بپردازيد. 7- در برنامه ريزي به اين نكته توجه كنيد كه يكي از رمزهاي موفقيت، آينده نگري و برنامه ريزي است. با برنامه ريزي صحيح، به طور قطع از فرصت خويش بهره بيشتري خواهيد برد. البته ممكن است برخي از شيوه ها در ابتدا سخت باشد؛ ولي به تدريج با اصرار و تمرين سهل و هموار خواهد شد. 8- براي حفظ قرآن و اشعار، ابتدا در خود اشتياق و انگيزه بيشتري ايجاد كنيد. اين انگيزش - همان طور كه قبلاً اشاره شد - با توجه به اهميت حفظ قرآن و اشعار زيبا فزوني خواهد يافت. در اين راستا با كساني كه به حفظ قرآن موفق گشته اند، دوست شويد و زندگي آنها را مورد مطالعه قرار دهيد كه قهراً در روحيه شما اثرگذار خواهد بود. 9- براي ارائه كنفرانس در كلاس داوطلب شويد و يا با مراكز فرهنگي دانشگاه همكاري نموده و يك كار تحقيقي به عهده بگيريد. به «فراخوان هاي مقالات جواب علمي» مثبت بدهيد و متناسب با ذوق خود مقاله اي را به نگارش درآوريد. در اين راستا مطمئن باشيد كه مسؤوليت پذيري به شما انگيزش و اشتياق فراواني مي بخشد. 10- در نهايت رهنمود ما اين است كه در راستاي «رمز موفقيت» كتاب هاي زيادي نوشته شده است. لازم است كه شما برخي از آنها را با دقت مورد مطالعه قرار دهيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.