-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2311 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه ارتباطي بين نيت و اعمال يا بين روح و جاودانگي وجود دارد؟ نيّت و انگيزهء كار مهم تراست يا نتايج عمل ؟ اگر نتايج بهتر باشد, پس نيّن چندان اهميّتي ندارد. لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.

اعمالي كه انسان انجام مي دهد, ممكن است در راستاي رسيدن به نفس يا خدا باشد. مثلاً كسي به مردم اطعام مي كند, درست است كه مردم سير مي شوند ـ چه او نيت قربتي داشته و چه نداشته باشد ـ امّا بين اين دونحوهء اطعام فرق است . اگر اطعام مي كند كه مردم از او تعريف و تمجيد كنند و آدم معروفي بشود و به او احترام بگذارند, اين اطعام در راستاي رسيدن به نفس حيواني است , امّا اگر اطعام كند تا بندهء خدايي را از گرسنگي نجات هدو اصلاً توقعي از كسي ندارد و فقط براي رضاي خدا اين كار را انجام مي دهد, اين اطعام چون رنگ خدايي دارد وگذشتن از مال دنيا و صرف آن در راه رضاي خدا است و چون محبّت خدا را دارد, با ارزش مي شود.

اميرالمؤمنين 7و فاطمهء زهرا3و حسن و حسين 8و فضّه سه روز روزه گرفتند و غذاي افطار خود را به مسكين و يتيم و اسير دادند:

مسكين و يتيم و اسير مي خورانند و گفتند: اين كار را براي رضاي خدا انجام داديم و هيچ مزد و تشكر نمي خواهيم ومنّتي بر شما نداريم . ما از عذاب روز سخت مي ترسيم >.

بنابراين اگر كاري با نيت خدايي و رضايت الهي باشد, چون خدا باقي و جاودانه است , آن كار نيز رنگ خدايي وجاودانگي به خود مي گيرد و خدا مزدش را عطا مي كند. اگر كار با نيت خدايي نباشد, براي رضايت نفس اماره يارضايت ديگران است . در اين صورت آن كار ربطي به خدا ندارد و ارزش مادي دارد, نه ارزش جاودانه و الهي . درروايت آمده است : .

(پـاورقي 2.بحارالانوار, ج 67 ص 210

قابل ذكر است نتايج عمل فقط در دنيا ظاهر نمي شود, بلكه نتايج واقعي در آخرت بروز و ظهور پيدا مي كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.