مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23110 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به اينكه دانشجو هستم چگونه مي توانم ازدواج كنم و در تحصيل هم موفق باشم؟
ازدواج اگر همراه با انتخاب درست و دور از زوايد مانع آفرين باشد، مشكلي در تحصيل ايجاد نمي كند. بنابراين بيش از هر چيز بايد در چگونگي انتخاب و ترسيم زندگي آينده خود دقت به خرج دهيد تا مبادا گرفتار خواسته ها و هوس هايي شويد كه شرايط تحصيلي و اقتصادي شما، اجازه تأمين آن را نمي هد و موجب دغدغه فكري شما مي گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.