-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2312 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

به نظر بنده عبادت و دعا نوعي كفر است ; زيرا خدا مي خواهد فرد رنج ببيند, ولي آن فرد با دعا وعبادت مي خواهد رنج خود را كم كند و اين بر خلاف خواستهء خدا است . آيا انساني كه بايد تسليم خواسته هاي خداباشد, با اين عمل خود با خواست خدا مبارزه نكرده است ؟

عبادت و دعاي صحيح كفر نيست . فردي كه در رنج و شدّت و گرفتاري قرار دارد, بايد تلاش كندگرفتاري هايش برطرف شود. اگر بيمار است , به پزشك مراجعه كند و دارو مصرف كند. اين صحيح نيست كه بگوييم بيمار نبايد به پزشك مراجعه كند و نبايد دارو بخورد, چون اگر اين كار را بكند با خواست خدا مبارزه كرده , چون خداي خواسته است او بيمار باشد و بايد وي تسليم باشد. اگر خدا دردي داده , درمانش را نيز پيش پاي انسان گذارده است . انسان بايد كار و كوشش كند تا از فقر نجات يابد. انسان بايد به پزشك مراجعه نمايد و دارو مصرف كند, تا از بيماري نجات يابد. بايد زمينهء آرامش فكر و خيال را براي خود فراهم سازد و موانع پيشرفت را از پيش پاي خود بردارد, تا به كمالات برسد. هيچ يك از اين تلاش ها كفر نيست و عبادت و دعا نيز از لوازم زندگي مادي ومعنوي انسان است , همان طور كه غذا خوردن براي جسم و جان مفيد است . اين ها هيچ كدام كفر نيست . از كجامي دانيد خدا خواسته است ما در رنج باشيم ؟ اگر خدا خواسته , پس چرا اين همه ويتامين و خاصيت در ميوه هاي وخوردني ها و داروها قرار داده است تا انسان از خوردن آن ها تقويت بشود و اگر بيمار است , درمان بشود؟

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.