-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2313 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انسان در حال خواب به بسياري از جاها سفر مي كند و با بعضي از حوادث روبه رو مي شود و حال آن كه تغييري در خود نمي بيند, ولي هنگام ديدن خواب هاي معروف به محتلم شده و بدن دچار تغييرات خاصي مي شود. لطفاً توصيح دهيد!

اتفاقاً بسياري از خواب ها و رؤياها موجب مي شوند بدن نسبت به آن واكنش نشان دهد و در بسياري از اوقات براي بينندهء خواب اتفاق افتاده است در حال خواب راه برود يا بخندد و يا به گريه افتد.

اين گوشه اي از تأثير شگرف عالم رؤيا است كه هنوز بشر نتوانسته است از راز و رمز عالم خواب آگاه شود وعلت هاي آن را به دست آورد.

البته در هنگام ديدن خواب هايي كه با امور جنسي سروكار دارد, حساسيت و واكنش اعضاي مربوط به آن ,شديدتر از حالت هاي ديگر است و اين شدت در بعضي مواقع به انزال مني منجر مي شود.

شهيد دكتر پاك نژاد در توضيح كوتاهي مي نويسد: .(1)

انسان در چنين سنيني كه جزء دوران نزديك به بلوغ و در نهايت اوج آن است , اگر تماس خارجي نداشته باشدكه معمولاً در اين دوره پيش نمي آيد, بدن وظيفهء خود را در عالم خواب انجام داده و شخص جنب مي شود. در عين حال چنين پديده اي نسبت به تمام افراد يكسان نيست , بلكه نسبت به حال و مزاج اشخاص و موقعيت هاي جغرافيايي , ازشدت و ضعف برخوردار است .

(پـاورقي 1.شهيد دكتر پاك نژاد, اولين دانشگاه و آخرين پيامبر, ج 13 ص 142

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.