-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2316 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دوست دارم طلبه شوم , لطفاً در مورد چگونگي پذيرش و ثبت نام توضيح دهيد؟

برادر عزيز! اميدواريم به هدف مقدسي كه به آن مي انديشيد, برسيد. قرآن مي فرمايد: .

(پـاورقي 1.نجم (53 آيه 39

انسان كوشا, كسي كه در زندگي سعي و جديت به كار مي برد, هر چند هدفي دور و دراز و به خيال بعضي نا ممكن داشته باشد, اما به آن خواهد رسيد.

البته افرادي متقاضي ثبت نام و ورود به حوزهء مقدّسهء ديني مي شوند, بايد داراي شرايط خاصي باشند. برگه ءشرايط ثبت نام حوزهء علميه ارسال مي شود. اگر نياز داريد مي توانيد با شماره هاي 74097ـ 740971 0251قم مركز مديريت حوزهء علميه تماس گرفته و از نحوهء ثبت نام افراد متقاضي مستقيماً مطلع شويد. اما شخصي كه واردحوزهء علميهء مي شود, خوب است در هدفش خداو خدمت به مردم و تبليغ احكام دين را در نظر داشته باشد.

طلبه حوزهء علميه با دو بال تقوا و علم الگوي راهنمايي و هدايت جامعه خواهد شد. زندگي طلبگي زندگي راحتي از نظر مادي نيست , اگرچه حق هر طلبه اي داشتن حداقل مزاياي زندگي است , ولي دنياطلبي و مال پرستي ومقام خواهي , از روح و شأن طلبه , به دور است . طلبه وارد حجرهء امام زمان 7مي شود, در حالي كه بر سر سفره ءحضرت مي نشيند. از آن پس بايد به رياضت هاي خاصي دست بزند و خود را متخلق به اخلاق حسنه و ديني كند تااگر مردم امروزش را با ديروزش مقايسه كردند, تأثير تربيت اسلامي و ديني را در حركات او مشاهده كنند و او راالگوي خود قرار دهند. اميدواريم كه خداوند شما را در زندگي موفق كند.والسلاممطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.