مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23163 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

درباره تقويت اراده و افزايش انگيزه براي حجاب چه بايد كرد؟
درباره تقويت اراده و افزايش انگيزه، از مطالعه ي روايت هايي كه درباره ي خوبي هاي حجاب و عاقبت افراد با حجاب و بدحجاب بيان شده است، غفلت نكنيد. اين روايت ها را مي توانيد در كتب روايي بيابيد مانند: 1- گناهان كبيره،شهيد دستغيب 2- مكارم الاخلاق 3- اصول كافي،ترجمه جنتي اگر بخواهيم به اراده و خواست ديگران زندگي كنيم، از مقام و ارزش انساني خود فرو مي افتيم. ارزش و كرامت آدمي در آن است كه خود با اراده و شناخت، تصميم بگيرد و عمل بكند. در هر كاري افراد مخالفي وجود دارند رفتار شما را نمي پسندند و عملكرد شما را زيرسؤال مي برند؛ تازه اين اول كار است، اگر بخواهيد با اندك نيروي مخالفي صحنه را ترك كنيد و رفتار خود را تغيير دهيد، ديگر شخصيت و استقلالي براي شما باقي نمي ماند. وقتي خوبي رفتاري براي شما اثبات شد، نبايد به حرف ديگران توجه كنيد. لازم نيست در برابر مخالفان جبهه گيري كنيد. اگر آنها از حرف شما متأثر مي شوند، شما نيز به آنها پند و اندرز دهيد؛ ولي اگر حرف شما بي اثر است، يا حتي اگر احتمال مي دهيد رفتار آنها بر عملكرد شما تأثير بگذارد، هرگز به سخنان آنها گوش ندهيد و حتي اجازه ندهيد نگاه تمسخرآميز آنها در نگاه شما بيفتد. البته به آنها بي احترامي نكنيد و حرف زشت و سخن ناروا بر زبان نياوريد. خواهر عزيز، بي ترديد بدانيد كه حجاب شما براي آنها سنگين تر است تا براي شما و آنها دچار خودسرزنشي شده بودند و لذا براي فرار از عذاب وجدان ديگران را همرنگ خود ساخته اند ازاين رو گمان مبريد كه به شما سخت گذشته است و شخصيت شما خورد شده است نه بلكه كاملاً برعكس است. بعد از مطالعه ي كتب معرفي شده، مجدداً به صورت حساب شده و به دور از افراط و تفريط، حجاب را رعايت كنيد و در صورتي كه مناسب ببينيد، با خواندن كتاب و يا در اختيار قرار دادن آن كتاب ها، آنها را نيز به حجاب دعوت كنيد. مجدداً تكرار مي كنيم كه نبايد حجاب، باعث جبهه گيري، تعارض و بگومگو شود. در حالي كه حجاب خود را رعايت مي كنيد، با آنها معاشرت نيكو داشته باشيد و به آنها احترام بگذاريد، حتي با آنها صميمي تر از گذشته رفتار كنيد و در كارهاي شخصي نيز به آنها كمك برسانيد. سعي كنيد خوبي هاي حجاب و اخلاق اسلامي را براي خود تكرار كنيد تا تأثير القائات ديگران خنثي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.