مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23164 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دچار كمرويي و عدم اعتماد به نفس مي باشم، لطفا مرا راهنمايي كنيد.
خواهر محترم، اصولاً انسان هاي كمرو و خجالتي، گمان مي كنند كه دائم در معرض نگاه و قضاوت ديگران هستند و از اين كه مبادا در برابر انتظار و قضاوت ديگران محكوم شوند و كم بياورند، چنين احساسي پيدا مي كنند در حالي كه واقعاً چنين نيست، زيرا: - مگر شما هميشه و در تمام حالات رفتار ديگران را زير ذره بين داريد و هميشه مواظب عملكرد ديگران هستيد تا ديگران هم چنين كنند. اين ذهنيت غلط من و شماست كه تصور مي كنيم مردم بيكار ايستاده اند و مواظب ما هستند، پس هرگز به اين ذهنيت اعتماد نكنيد كه واقعيت ندارد. - اگر به صورت تصادفي، مردم رفتار من و شما را مشاهده كنند و نپسندند، دليل غلط بودن رفتار ما نيست. ما نبايد براساس تصميم ديگران عمل كنيم، بلكه بايد خود دليلي محكم و صحيح براي عملكرد خود داشته باشيم، بنابراين مبادا به ديگران توجه كنيد و به خود و تصميم خود بي اعتنا شويد، بلكه بايد به ديگران بي اعتنا باشيد لذا: - براي مردم و قضاوت آنها ارزش قائل نشويد، البته نسبت به آنها بي احترامي نكنيد. - آنها را از دقت در عملكرد خود غافل بدانيد. - در جمع دوستان صحبت كنيد و سر كلاس مطالب خود را از استاد بپرسيد. - اگر به ذهن و حافظه ي خود اطمينان نداريد پرسش هاي خود را يادداشت كنيد و بعد بپرسيد. - با محارم دور احوالپرسي كنيد. - از نقل لطيفه و فكاهي براي ديگران غفلت نورزيد. - خوبي ها و محاسن خود را در كاغذي بنويسيد و آن را هر روز مرور كنيد و سعي كنيد به آن بيفزاييد. - در موقعيت هاي منساب، بلند سلام كنيد. - هر روز به صورت منظم و مرتب نرمش كنيد. - براي زندگي خود، برامه اي را تنظيم و مطابق آن برنامه عمل كنيد. در شب ميزان رعايت برنامه را محاسبه كنيد و به مقدار آن بيفزاييد. - برنامه ي زندگي را از ابتدا سخت گيرانه طراحي نكنيد؛ بلكه به تدريج آن را كامل كنيد. - در رختخواب بيدار نمانيد. - افكار پوچ را به ذهن خود راه ندهيد. - به جاي تفكر و اشتغال فكري درباره ناتواني هاي خود، بيشتر به توانايي هاي خويش فكر كنيد. - وضعيت موجود زندگي خود را دوست داشته باشيد و آن را خوب توصيف كنيد. - بدانيد و باور كنيد كه توانايي هايي در شما وجود دارد كه ديگران به حال شما غبطه مي خورند. - اگر كاري مخالف ميل شما نتيجه داد، هرگز خود را سرزنش نكنيد و بگوييد كه «اين دفعه، بهتر انجام مي دهم» و به سراغ آينده برويد. - براي تغيير گذشته و رسيدن به آينده ي مطلوب، هيچ گاه دير نيست. از امروز تصميم بگيريد كه با استفاده از توانايي هاي خود، فعاليتي جدي را آغاز كنيد، همان گونه كه تاكنون چنين مي كرديد. بدين منظور ساعات شبانه روز و ايام هفته را در جدولي تنظيم نموده، كارهاي مختلف خود را تقسيم و طبق جدول و برنامه هاي مدون خويش، فعاليت هاي شبانه روزي و هفتگي را انجام دهيد. بديهي است بايد اراده ي جدي به انجام آن داشته باشيد، بنابراين برنامه ريزي و تصميم به اجراي برنامه، سهمي عمده و اساسي در موفقيت شما خواهد داشت. اميد است با عمل به توصيه هاي فوق، اعتماد به نفس پيدا كنيد و خجالت و كم رويي از شما دور گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.