مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23166 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

بهترين راه مطالعه و يادگيري چيست؟
براي اين كار پيشنهادهايي تقديم مي گردد. لازم است با جديت تمام برنامه زير را اجرا نماييد: 1- در هر روز يك ساعت را براي مطالعه طبق برنامه پيشنهادي اختصاص دهيد. 2- متني متناسب با سطح درك و آگاهي خود براي مطالعه انتخاب نماييد. 3- زمان مطالعه به گونه اي باشد كه بيشترين نشاط را دارا باشيد ترجيحا صبح زود بهتر است. 4- مكان مطالعه داراي ويژگي هاي زير باشد: الف) نور كافي، ب ) دور از سر و صدا و رفت و آمد ديگران، ج ) فاقد هرگونه عاملي كه مانع تمركز حواس شود. 5- وضعيت خود را به گونه اي تنظيم نماييد كه بر متن مورد مطالعه كاملا مسلط باشيد. مثلا در حال خوابيده يا لميده يا تكيه به چپ و راست مطالعه نكنيد و فاصله لازم را نيز رعايت كنيد. 6- يك مداد و يك دفتر (بدون پاك كن زيرا اصل بر آن است كه اشتباه نكنيد و چيزي را پاك نكنيد) در كنار خود بگذاريد. 7- رأس ساعت معين مطالعه را شروع و با سرعت هرچه تمام تر يك صفحه از كتاب را مطالعه نماييد. 8- پس از اتمام صفحه بلافاصله كتاب را ببنديد (هرگز نگاه دوباره بر مطلب نكنيد و به آن صفحه مراجعه نكنيد) و به سرعت مطالب اصلي متني را كه خوانده ايد با مداد در دفتر ياد داشت نماييد و اگر در مطلبي گير كرده و يادتان نيامد يا احساس كرديد كه آن را نفهميده ايد اعتنا نكنيد و رد شويد و چنان كه تذكر داده شد هرگز به متن مراجعه مجدد نكنيد. زيرا از اول ميزان دقت و قدرت فراگيري ذهن شما را كاهش داده و با اين كار ضربه بزرگي به خود زده ايد. 9- سپس صفحه دوم را شروع و به ترتيب 7 و 8 با سرعت هرچه تمام تر ادامه دهيد و حتي الامكان روي هيچ مطلبي درنگ نورزيد حتي اگر آن را نفهميد؛ زيرا سرعت مطالعه تدريجاً موجب سرعت فهم و يادگيري مي شود و بر عكس درنگ در آن ذهن را كند و تنبل بار مي آورد. اين برنامه را يك ساعت ادامه دهيد. 10- در آخر تعداد صفحاتي كه مطالعه نموده ايد را يادداشت كنيد. 11- در هر روز بر سرعت خود در مطالعه و نوشتن آنچه فهميده ايد نسبت به قبل بيفزاييد. علاوه بر آنچه گذشت يك روز آموزش تند خواني براي شما بسيار مفيد و لازم است. زيرا هرچند مطالعه متون علمي نيازمند دقتي افزون بر ديگر متون است. ليكن تندخواني سرعت فراگيري ذهن، تمركز حواس و قدرت و سرعت ديد را بيشتر مي سازد و هر اندازه در اين زمينه بيشتر تمرين كنيد موفقيت افزون تري در دروس و مطالعات خود كسب خواهيد كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.