مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23170 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

طاقت گوش دادن به حرف هاي بيهوده را ندارم از نيامدن استاد سر كلاس عصباني مي شوم و صورتم جوش مي زند. چه كار كنم؟
بي حوصلگي وعصبانيت سريع و پريشاني فكر مي تواند عوامل گوناگوني داشته باشد و چون مشاوره مكاتبه اي است، نمي توانيم دقيقاً قضاوت كنيم؛ اما دليل آن هر چه كه باشد، با راه كارهايي كه ارائه مي شود، تا حدود زيادي مي توان از آن پيشگيري نمود: 1- براي اوقات شبانه روزي خود برنامه ريزي كنيد و هر كاري را درموقع خودش انجام دهيد. 2- ممكن است گاهي عوامل خارجي و محيطي كه در كنترل شما نيست، بعضي از برنامه هاي شما را به هم بزند؛ شما بايد در برنامه خود چنين اتفاقاتي را نيز پيش بيني كنيد و از قبل خودتان را براي رفتاري مناسب آماده كنيد. 3- هنگامي كه عصباني مي شويد، در خودتان يك تغيير حالت فيزيك ايجاد كنيد؛ مثلاً مقداري قدم بزنيد و سعي كنيد در آن لحظات تصميم نگيريد و اگر آب در دسترس شماست، مقداري آب خنك ميل كنيد و دست و صورت خود را با آن شستشو دهيد. 4- اگر امكان دارد، هنگام عصبانيت يا بي حوصلگي و كسالت، يك دوش آب ولرم بگيريد. 5- چند لحظه دراز بكشيد و چشمان خود را ببنديد و همه ماهيچه هاي خود را شل كنيد تا آرامش عضلاني پيدا كنيد و فكر خود را از آنچه موجب عصبانيت شما شده است منصرف كنيد و به عضلات بدن خود تمركز يابيد. 6- به خودتان تلقين كنيد كه اتفاق خاصي نيفتاده است؛ مثلاً اگر كلاس تعطيل شده بشود، اشكالي ندارد. مگر آسمان به زمين آمده؟ بقيه در چنين مواردي چه مي كنند؟ آيا همه عزا مي گيرند؟ هر كسي به كاري مشغول مي شود و اعتنايي به اين گونه موارد نمي كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.