-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2318 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توانيم به خداوند متعال نزديك شويم و شما خواندن چه كتاب هايي را براي ترس ازخدا به جوانان توصيه مي كنيد لطفاً آن ها را نام ببريد؟

از شرايط قرب الهي , ترك معصيت خداوند متعال و انجام دستورات او است . مخصوصاً جوانان به جهت توانايي هاي جسمي و رشد و بلوغ شهوي اگر بتوانند خود را از زمينه هاي گناه دور نگه دارند و دل و دست وزبان و چشم خود را از آلوده شدن پاك نگه دارند, مي توانند از قرب الهي بهره مند گردند. در روايتي از امام صادق 7مده : خداوند به حضرت موسي فرمود: بهترين وسيلهء تقرب به سوي من ورع و ترك معصيت است . اگر كسي ورع داشته باشد او را در بهشت هاي عدن جاي مي دهم !.

در روايت ديگر از پيامبر6آمده : از جمله كساني كه در سايهء رحمت الهي قرار دارند جواني است كه به عبوديت و بندگي تن در دهد.(1)

بعد از اين مرحله (انجام واجبات و ترك گناهان ), انجام دادن مستحبات از قبيل نافله هاي يوميه مخصوصاً نافله ءشب و تهجّد و مناجات با خدا موجب قرب الهي مي شود.

پيامبر6فرمود: خداي متعال مي فرمايد: با انجام نوافل به سوي من تقرّب پيدا كنيد تا شما را دوست بدارم و اگرمن شما را دوست بدارم , اگر دعا كنيد اجابت مي كنم و اگر درخواستي داشتيد عطا مي كنم .(2)

اخلاص در نيّت موجب تقرب الي اللّه است .(3)

انجام واجبات و نوافل انسان را مقرّب درگاه الهي مي كند و او را به درجات بالايي مي رساند.(4)

تقرب الهي با سؤال و دعا به درگاه او حاصل مي شود.(5)

گريه از خوف خدا بهترين وسيلهء تقرب الهي است .(6)

توجه زياد به شكم و شهوت موجب دوري از خدا مي شود.(7)

(پـاورقي 1.محمدي ري شهري , ميزان الحكمة, ج 8 ص 114مادهء قرب .

(پـاورقي 2.همان , ص 110

(پـاورقي 3.همان , ص 113

(پـاورقي 4.همان .

(پـاورقي 5.همان , ص 114

(پـاورقي 6.همان .

(پـاورقي 7.همان , ص 115

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.