-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2320 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا امر به معروف و نهي از منكر در مورد كساني كه تحت تأثير واقع نمي شوند و با انسان برخوردناشايستي انجام مي دهند, واجب است ؟

امر به معروف و نهي از منكر دو واجب بزرگ الهي است كه ترك آن ها آثار و عواقب بدي براي افراد وجامعه دارد.

از پيامبر6 نقل شده است : .(1)

مرحوم آيت اللّه طالقاني در اين زمينه گفته است :

حقيقت جهاد اسلامي هم يك نوع امر به معروف و نهي از منكر مسلّحانه است .(2)

امام خميني (ره ) مي فرمايد:

1 آن كسي كه مي خواهد امر و نهي بكند, بداند كه آن چه آن شخص مكلف به جا نمي آورد, واجب است به جاآورد و آن چه به جا مي آورد, بايد ترك كند; يعني بايد معروف و منكر را بشناسد.

2 احتمال بدهد امر و نهي او تأثير مي كند.

3 بداند كه شخص معصيتكار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند.

4 در امر و نهي كردن مفسده اي نباشد. پس اگر بداند كه ضرر مالي يا جاني يا آبرويي به او متوجه مي شود, امر ونهي واجب نيست و در بعضي موارد حرام است .

ولي اگر معروف يا منكر از اموري باشد كه اسلام به آن اهميت زياد مي دهد, مانند اصول دين يامذهب و حفظكردن قرآن كريم و حفظ و نگهداري عقايد اسلامي يا احكام ضروري اسلام , بايد ملاحظهء اهميت شود و مجرّد ضرراين وظيفهء الهي را از گردن انسان بر نمي دارد. در اين صورت ها بايد امر به معروف و نهي از منكر انجام داد ولو نياز به بذل جان و مال و آبرو باشد>.(3)

در هر صورت در موارد معمولي تا آن جا كه ممكن است بايد امر به معروف و نهي از منكر كرد و حتماً تأثير ـحتي في الجمله ـ دارد, به طوري كه اگر غير شما ديگران نيز آن را پيگيري كنند, تأثير مثبتي خواهد داشت , مگرموردي باشد كه به انسان وارد شود.

(پـاورقي 1.وسائل الشيعه , ج 11 ص 398

(پـاورقي 2.محمد عابدي , پيكار با منكر در سيرهء ابرار, دفتر اوّل , ص 191

(پـاورقي 3.توضيح المسائل مراجع , ج 2 ص 618مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.