مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23356 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

پدر دختر مورد نظرم، الكلي است، آيا مي توانم با اين دختر ازدواج كنم؟
اگر خود دختر از نظر شرعي و اخلاقي و جهات ديگر خوب است، ازدواج با او شرعاً اشكالي ندارد؛ ولي وصلت با خانواده اي كه بزرگ آن اهل شراب است، معلوم نيست عاقبت خوبي داشته باشد. علاوه بر اين ممكن است در آينده، فرزندان شما از او تأثير بپذيرند. در هر صورت به نظر ما بهتر است از ازدواج منصرف شويد؛ مگر آن كه يقين داشته باشيد با اين وصلت، مي توانيد در آنها تأثير بگذاريد و پدر دختر را از اين كار خلاف باز داريد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.