-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2336 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دختر ناشناس شانزده ساله اي ضمن تماس لتفني با من با حالت تضرع و التماس اظهار مي دارد: درهفت سالگي مورد تعرض يكي از فاميل هايم قرار گرفته ام و الآن بسيار ناراحت و مضطربم . گاهي تصميم به قتل او وموقعي تصميم به خودكشي مي گيرم , ولي از عواقب اخرويش مي ترسم . از من تقاضاي كمك مي نمايد. براي راهنمايي او چه بايد كرد؟

مشكلات و موانعي كه خواسته يا ناخواسته در زندگي بشر سبز مي شود و انسان را رنج مي دهد,برخورد مناسب با خود مي طلبد تا برطرف شده يا كاسته گردد. اگر با معضلات برخورد نامناسب و غير اصولي انجام گيرد, نه تنها مشكل حل نمي گردد, بلكه گرفتاري زيادي به دنبال مي آورد. دانش آموزي كه در امتحان تجديد شده ,اگر تمام تلاش و كوشش خود را به كار ببندد و وقتش را صرف درس و مطالعه كند, در امتحان بعدي قبول شده و به قبولي هاي سال بعد مي پيوندد, ولي چنانچه به جاي جديّت در تحصيل , اعصابش به هم ريخته و روح يأس ونااميدي را بر خويش مسلط نمايد, معلوم است فرصت خوبي را از دست خواهد داد. انسان مبتلا به مرض , راه بهبوديش , مراجعه به پزشك و استفاده از دارو و پرهيز از خوراكي هاي مضر است , نه گريه و زاري و بد گفتن به روزگار. آدم گرفتار به اختلالات روحي و رواني را بايد نزد معلم اخلاق و روان پزشك برد تا به حال اعتدال بازگردد. اگر چاه خانه اي ريزش كرد, مقنّي را خبر مي كنند, نه طبيب را. در صورت پيش آمدن مسألهء شرعي , حلاّلش فقيه است , نه كسي ديگر. آيا شده است وقتي لولهء آب كوچه اي مي شكند, به جاي سازمان آب , ادارهء كشاورزي راخبر كنند و يا پيش آمده است هنگام آتش سوزي , به جاي آتش نشاني به بهداري زنگ بزنند؟! در مور دمشكل اين دختر, ترك نماز و فكر خودكشي و تصميم به قتل متجاوز و بدبيني به خدا, نه تنها سودي ندارد, بلكه موجب سقوطدر منجلاب بدبختي مي شود. قوانين دين مقدس اسلام در تمام موارد, عاري از نقص و كاملاً به نفع انسان است , زيرافرستندهء اين قانون خداوند است كه آگاه به همهء نيازهاي فرد و اجتماعي است و با كسي قوم وخويشي ندارد و تنهاملاك كرامت تقواي الهي است . قرآن كريم مي فرمايد:

پرهيزكارترين شماست >. و خداوند به احدي حتي معصيت كاران ظلم نمي كند. قرآن مي فرمايد:

شد>. چون ظلم و ستم را كسي مي كند كه كم بود داشته باشد و به وسيلهء بيدادگري بخواهد حق كسي را گرفته و از آن ِخود كند و يا نفس سركش خويش را ارضا نمايد. پروردگار عالَم آفرينندهء جهان است و همه كس مجتاج اوست و اوهيچ گونه نياز و كمبودي ندارد و هر چه هست , از آن خداست .

اسلام دربارهء زنا و تجاوز به عنف و هرگونه روابط نامشروع قوانيني دارد كه مربوط به فرد خلاف شرع كننده است . دختري كه در هفت سالگي مورد هتك قرار گرفته , از اين جهت تقصيري ندارد تا نگران كيفر الهي باشد. هر چه هست , مربوط به فرد خلافكار است .

دربارهء اقدام قانوني و شرعي دختر عليه شخص متجاوز, چون از شرايط فعلي دختر و پسر و خانوادهء آن ها و ازاصل قضيه بي خبريم , نمي توانيم اظهار نظر كنيم . براي حلّ مشكل اوّلاً با توجه به اين كه اين خانم در مورد مسئله ءپيش آمده , تقصيري ندارد, نبايد روحش را آزار دهد, بلكه از صميم قلب از خدا بخواهد زندگي خوشي را نصيب وي نمايد كه ان شاءالله پروردگار مهربان نظر لطفش را شامل حال او مي كند, و بداند راه نجات و سعادت وخوش بختي , رو آوردن به قرآن و اسلام است .

ثانياً مادرش را از قضيه مطلع كند تا با راهنمايي او, به دكتر متخصص مراجعه كنند ك اگر بكارت زايد نشده باشد, با نگه داري اين راز مشكل برطرف مي شود و ايشان با خواستگار دلخواه و مناسب ازدواج مي كند, و اگربكارت زايل شده باشد, باز با مراجعه به پزشك مي توانند بكارت را برگردانند و قضيه را خاتمه دهند.

ثالثاً اگر فرد مقصر هنوز مجرد است , دختر مي تواند محرمانه با او تماس بگيرد و در صورت تمايل طرفين با هم ازدواج نمايند. مجدداً متذكر مي شويم به هيچ وجه صلاح نيست اين خانم فكرش را در راه هاي غير منطقي مشغول سازد, بلكه مخصوصاً چون كه هنوز وقت ازدواجش نگذشته , تمام سعي اش را در حل اصولي مشكل به كار ببرد, كه در اين صورت و در اين زمان بسيار آسان است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.