مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23360 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا فردي كه براي ازدواج خودش فردي غير از فاميل انتخاب كند و اين موجب نارضايتي اقوام شود درست است؟
ازدواج يك مسأله مهم و سرنوشت ساز است و بايد با دقت تحقيق انجام گيرد و هر كسي حق دارد درباره زن يا شوهر آينده خود، نظر بدهد و بعد از اين كه يكديگر را از هر جهت پسنديدند، با مشورت و تحقيق ازدواج نمايند. بنابراين اگر در بين فاميل زن مورد نظر پيدا نشود، مي توان به افراد ديگر رجوع كرد. و پدران و مادران و فاميل هم حق تحميل ندارند و مخالفت با آنها دراين جهت اشكال ندارد؛ مگر اين كه حق به جانب آنان باشد كه در اين صورت بهتر است جوان ها به نظر آنها احترام بگذارند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.