مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23362 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مادرم به خاطر اختلاف با پدر بعضي از كارهاي ناپسند پدرم را براي ما بازگومي كند آيا اين كار صحيح است؟
زن و شوهر بايد عيوب يكديگر را بپوشانند و در نزد ديگران حتي فرزندان خود، آن را بازگو نكنند؛ بلكه با ملايمت و نرمي با هم صحبت كنند و عيب هاي يكديگر را تذكر دهند. در قرآن زن و شوهر به منزله لباس معرفي شده است؛ يعني، هم چنان كه لباس عيوب بدن را مي پوشاند و نمي گذارد ديگران مطلع شوند، هر كدام از زن و مرد هم بايد عيب ديگري را بپوشاند. علاوه بر اين كه بد گويي كردن پشت سر افراد - هر چند شوهر باشد - غيبت محسوب مي شود و از گناهان بزرگ است. وظيفه فرزندان هم اين است كه نسبت به پدر و مادر محبت داشته باشند و به آنها احترام كنند و در مسائل مربوط به زناشويي آنان مداخله نكنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.