-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2341 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مشكل وسواس دارم . شش ماه است كه اين بيماري شدت گرفته , تا جايي كه كارهاي عادي هم برايم مشكل شده است . لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

برادر لطف الله پروانه , از اين كه با ما مكاتبه نموده ايد, سپاسگزاريم . همان طور كه در اطلاعيه قيدشده , ما رازدار شما خواهيم بود و هرگز مشكل مطرح شده , فاش نخواهد شد. يكي از مسائلي كه نسل جوان ونوجوان با آن روبرو است و نامه هاي متعددي از سوي آن ها واصل شده است , وسواس و ترديد مي باشد, هر چندبراي وسواس عواملي چون زندگي توأم با محروميت و رنج و ضعف بدن و سخت گيري والدين و خود دوستي ذكرشده است , اما به طور يقين ريشهء اصلي وسواس , ضعف در تصميم گيري است .

براي درمان مي توان از راه هاي مختلف استفاده كرد كه مهم ترين آن ها عبارتند از:

1 تقويت اراده ; در درمان وسواس , اعتماد به نفس و قاطعيت در امور و خود باوري نقش تعيين كننده اي دارد.

2 معاشرت و زندگي در جمع ; فرد وسواسي بايد از گوشه گيري بيرون كشانده شود. ترتيب دادن مسافرت هاي دسته جمعي كه در آن همهء افراد ناگزير شوند شيوهء واحدي را در زندگي پذيرا شوند, در تخفيف و حتي درمان اين بيماري مخصوصاً در افراد كمرو مؤثر است .

3 دور شدن از وسواسي ها.

4 اشتغال و سرگرمي ; دوباره كاري ها براي آن است كه بيمار وقت و فرصت كافي براي انجام آن احساس مي كند. اشتغالات و تنگ كردن وقت او را وادار مي كند نسبت به برخي از امور بي اعتنا گردد.

5 زير پا گذاردن موضوع وسواس ; در مواردي لازم است به خود بگويد: مي خواهم با بدن نجس نماز بخوانم , يااگر در نماز بسيار شك مي كند, از اوّل بگويد: مي خواهم نماز باطل بخوانم . در اين صورت عملاً با وسواس برخوردمي شود.

6 آشنايي با احكام : چه بسا وسواس از روي جهل و بي اطلاعي نسبت به وظيفهء شرعي پديد مي آيد. پيشوايان دين وسواس را القاي شيطاني دانسته و همگان را از آن بر حذر داشته اند. امام صادق 6مي فرمايد: .()

(پـاورقي 1.وسائل الشيعه , ج 3 ص 329

بر اين اساس علماي بزرگ , عمل به وسواس را حرام دانسته اند و اين نكته اي است كه از آن غفلت شده است ;يعني اگر كسي به دليل وسواس چند بار وضو بگيرد, كار حرامي را مرتكب شده است . حضرت امام خميني (ره )مي فرمايد: .()

(پـاورقي 2.استفتائات , ج 1 ص 110

در جاي ديگر مي فرمايد: .()

(پـاورقي 3.همان , ص 111

آيت اللّه فاضل لنكراني مي فرمايد: .()

(پـاورقي 4.جامع المسائل , ج 2 ص 89

انسان بايد بداند كه وسوسه يك تخيل شيطاني است . يكي از علما مي گويد: يك نفر وسواسي بود و براي اين كه آب وضوي او از روي زمين به وي ترشح نكند, مي رفت بالاي بام منزل و لب بام وضو مي گرفت . روزي در اثناي وضو حس مي كند آب وضو از كف حياط به طرف بالا ترشح كرد و به گردنش ريخت . وقتي اين خيال و اعتقاد را پيداكرد, مطمئن شد اين ها خيالات و وسوسه است و واقعيت ندارد. لذا متنبّه شد و دست از آن حالت وسوسه شيطاني برداشت و آن خيالات را كنار گذاشت .()

(پـاورقي 5.همان , ص 87

تلفن دفتر آيت اله فاضل لنكراني در قم 36040مي باشد.

برگهء پذيرش حوزه جهت اطلاع برايتان ارسال مي شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.