مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23449 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي من چاشني كردن مطالب كاذب براي بيان حقيقت بصورت يك عادت درآمده چاره چيست؟
تصميم تان براي كنترل زبان تصميم بسيار ارزشمند و قابل تقدير و تحسين است ولي براي موفقيت در اين مسير نيازمند تلاش و ممارست و تمرين زياد است كه اميدواريم اراده قوي تان بتواند راه را برايتان هموار كند، بدين منظور به نكات زير توجه كنيد: 1- در ابتدا با خود شرط كنيد كه از سخنان كاذب و غيرواقعي در گفتگوهاي خود استفاده نكنيد و بگوييد اگر مرتكب خلاف شدم خود را جريمه مي كنم، مثلاً فرداي آن روز، روزه مي گيرم يا فلان مبلغ صدقه مي دهم يا.... 2- در پايان هر روز و قبل از خوابيدن به محاسبه گفتارتان در طول روز گذشته پرداخته و اگر دچار دروغي شده ايد به جريمه قراردادي عمل كنيد و اگر نه، خدا را شكر كنيد. 3- سعي كنيد به مقدار ضرورت و نياز به گفتگو بنشينيد و آغازگر سخن نباشيد. 4- با افراد كم حرف بيشتر نشست و برخاست كنيد. 5- در انتخاب هم اتاقي ها و دوستان نزديك خويش دقت بيشتري داشته و سعي كنيد با افراد كم حرف هم اتاقي و دوست شويد. 6- شناخت خويش را درباره آثار و عوارض سوء پرحرفي گسترش و تعميق بخشيد و ضررهاي دنيوي و اخروي دروغ گويي را از لابلاي احاديث و سخنان ائمه اطهار(ع) پيدا كرده و در برابر خود مجسم نمائيد. به عنوان نمونه به يك روايت اشاره مي كنيم: {Hان لسان بن آدم كلب عقور ان خليته عقر فاحزن لسانك كما تخزن ورقك و ذهبك H}؛{M زبان انسان همچون سگ هار گاز مي گيرد (به ديگران صدمه وارد مي آورد) اگر آن را رها كنيد (و به كنترل فكر و عقل درنياوريد) گاز مي گيرد (صدمه مي زند)پس همانطور كه پول و طالاي خود را حفظ مي كنيد زبان خويش را حفظ كن (و به كنترل عقل و فكر و انديشه ات درآور)M} »

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.