مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23455 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

وظايف زوجين نسبت به يكديگر چيست؟
ر رابطه با رفتار مرد با خانم خود قرآن مي فرمايد: {A{/Bوَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {w24-26w}{I4:19I}/}A}؛ {Mبه نيكي با آنان معاشرت و زندگي كنيدM}، {V(نساء، آيه 19)V}. نيكي به همسر داراي شاخص هاي ثابت و متغير است. شاخص هاي ثابت عبارت است از: تأمين مسكن و تهيه پوشاك و خوراك در حد شأن شخصي و خانوادگي همسر. اما شاخص هاي متغير به تناسب شرايط زندگي طرفين متفاوت است و هر فردي در طول زندگي با همسر خود و با توجه به شرايط زندگي و روحيات طرف مقابل بهتر مي تواند موارد تعادل را شناسايي و اعمال كند. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- آيين همسرداري،ابراهيم اميني 2- بهشت خانواده،سيد جواد مصطفوي پديدار شدن مهر و محبت افزون تر معلول يك سري عوامل است كه برخي از آنها در دست همسر و برخي در اختيار زوج است. آنچه كه در اختيار زن است احترام و اهميت دادن به شوهر، مهيا كردن محيط خانه براي او، همراهي با او در امور مختلف، پرهيز از بحث و مجادله هاي بي نتيجه، توجه به خواسته هاي جنسي شوهر و آماده ساختن خود براي او، صداقت و امانت و فداكاري و گذشت، از جمله اموري است كه مراعات آن از جانب زن مي تواند در جلب محبت شوهر مؤثر باشد، اما براي مردان، اهميت دادن به نظر و خواسته همسر و گوش دادن به سخن او، صداقت و امانت در رفتار، فداكاري و گذشت و بالاخره چشم فروبستن از نامحرمان است. روشن است كه اگر چشم انسان در كنترل نباشد نگاه ها او را به سمت هوسبازي و تمايلات بي حد و مرز خواهد كشاند و همين امر كافي است كه عشق و علاقه او از خانه و همسر منعطف گشته و ده ها مفسده و مشكل به دنبال آن پديدار گردد. ضمناً به كمال رساندن خصلت هاي انساني نيز در اين زمينه تأثير فراوان دارد. صفت فتوّت و مردانگي و مراعات حقوق ضعيفان و پرهيز از ظلم و آزار روحي و توجه داشتن به عواقب ناگوار آن از جمله مواردي است كه در گرم كردن محيط زندگي و ايجاد عشق و علاقه كارساز است. براي مطالعه بيشتر ر.ك: آيين همسرداري ابراهيم اميني راز شاد زيستن در رابطه با مسائل مربوطه به ازدواج كتاب هاي متعددي وجود دارد. از جمله مي توانيد به كتاب هاي زير مراجعه فرماييد: 1- ازدواج مكتب انسان سازي،شهيد دكتر پاك نژاد 2- آيين همسرداري،ابراهيم اميني 3- حليه المتقين (ص 70 75)،علامه مجلسي 4- بهشت خانواده،دكتر مصطفوي 5- بهداشت ازدواج از نظر اسلام،دكتر صفدر صانعي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.