مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23456 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

بين تعيين رشته ء هنر و رشته ء الهيات مانده ام لطفا مرا راهنمايي نمائيد.
درباره موضوعات مد نظرتان به ترتيب به ارائه جواب مي پردازيم: {Tتعيين رشته تحصيلي: T} الف. در انتخاب رشته تحصيلي سه عامل مؤثر است: - رغبت و علاقه شخصي - توان لازم - امكانات مؤثر در مسير نيل به هدف از ميان سه عامل مؤثر، اساسي ترين عامل، انگيزه شخصي و رغبت است. لذا بر پايه رغبت و علاقه رشته تحصيلي خود را انتخاب كنيد و بدانيد كه اگر علاقه شما بر اساس شناخت باشد تمام ناملايمات در برابر شما همورا خواهد شد. ب. چنانچه در ميزان رغبت خود به هر يك از دو رشته ترديد داريد مجدداً به مطالعه به دو رشته تحصيلي بپردازيد و به سؤالات زير در مورد هر يك از دو رشته پاسخ دهيد و آنگاه در بر اساس رغبت بدست آمده رشته خود را انتخاب كنيد. - خواندن اين درسها و تحصيل در اين رشته چه فائده اي دارد؟ در كجا كارآئي دارد؟ زمينه هاي كارئي موجود آن كجاست؟ ديدگاه مردم و جامعه نيست به رشته تحصيلي چگونه است؟ معايب و كاستي هاي اين رشته ها چيست؟ روش مطالعه در هر كدام چيست؟ برجستگان و افراد صاحب نظر در هر رشته تحصيلي چه كساني هستند؟ آيا آنها مورد احترام جامعه هستند؟ ج. از آنجا كه الآن شما دانشجو هستيد نسبت به رشته اي كه فعلاً مشغول تحصيل هستيد هيچ ترديدي به خود راه ندهيد و با اراده محكم و تصميم جدي به كار خود (يعني تحصيل ادامه دهيد و بيشترين اوقات زندگي و بهترين زمانهاي عمر خود را صرف تحصيل كند. و آنچه در بند الف و ب گذشت براي تعيين رشته كارشناسي ارشد است و مخصوص زماني است كه شما مشغول تحصيل نشده ايد ولي الآن شما بايد بدون ترديد به تحصيل خود ادامه دهيد كه در صورت سست شدن اراده و رها كردن تحصيل تمام راه هاي تحصيلي به روي شما بسته خواهد شد و توجه داشته باشيد كه ترديد در تحصيل و سست شدن در ادامه تحصيل نشان از نفوذ افكار شيطاني و باز شدن كانال انحراف در زندگي شما مي دهد هرگز به اين افكار و ذهنيات مربوطه به تغيير رشته تحصيلي توجه نكنيد و تا پايان مقطع فعلي (رشته الهيات) بدون ذره اي ترديد و شك به درس خود ادامه بدهيد. د. براي رهائي از افكار مزاحم ليستي از ثمرات و فوائد رشته تحصيلي الهيات تهيه كرده و روزي سه الي چهار مرتبه با صداي بلند از روي آن بخوانيد. و هميشه به پيامدهاي مثبت تحصيل در اين رشته و فارغ التحصيل شدن در اين رشته و اثرات مثبت اجتماعي و فرهنگي آن فكر كنيد. ه. از شنيدن سخن هر شخصي كه شما را از ادامه تحصيل در اين رشته باز مي دارد و يا مأيوس مي سازد جداً اجتناب كنيد و در جمع دوستاني كه به ترديد شما مي افزايند شركت نكنيد. و. بر اساس برنامه از پيش تعيين شده تمام اوقات خود را به مطالعه پر كنيد و درس خود را با كيفيت عالي و تلاش بي دريغ دنبال كنيد سعي شما آن باشد كه بيشتر زمان در مدت 24 ساعت به مطالعه مشغول باشيد و از هر كار ديگري غير از درس و تحصيل جدا شويد. ز. براي هر موضوع درسي و برنامه كلاسي خود كه تحصيل مي كنيد يك ثمره و فائده مطابق نيازهاي روز پيدا كنيد تا تحصيل شما هدفمند شده و اثرات فرهنگي و اجتماعي روزانه داشته باشد و كمتر موجب خستگي شما گردد و يا حداقل يك مطالعه جانبي در آن موضوع داشته باشيد تا درس برايتان شيرين شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.