مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23457 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با توجه به اينكه جواني روستايي هستم بين انتخاب همسر از روستا يا دانشگاه مرددم، مرا راهنمايي كنيد.
براي يك ازدواج موفق، در كنار ديگر شرائط، هم سطح بودن فهم و معرفت زوجين يكي از شرائط اساسي است ولي منظور از اين همسطح بودن آن نيست كه هر دو دانشگاهي و تا يك مقطع تحصيل كرده باشند. منظور درك يكديگر و شناخت از نقش خود در خانواده است بگونه اي كه بعد از ازدواج خود را متعلق خانواده خود بداند نه آنكه همچنان خود را دختر والدين خويش و عضو خانواده پدرش بداند. و از طرفي نمي توان گفت كه دختران تحصيل كرده دانشگاهي بيشتر و بهتر به اين سطح بينش رسيده و مي رسند و دختران روستائي كمتر بلكه بايد در مورد هر شخصي به صورت مستقل قضاوت كنيد كه مثلاً فلان دختر آيا اين ويژگي را دارد يا نه. بهرحال در مورد ازدواج بايد با آگاهي و دقت لازم عمل كنيد و لذا با مطالعه كتب مربوطه مانند خانواده متعادل نوشته آقاي شرفي و جوانان و انتخاب همسر نوشته آقاي مظاهري به شرائط همسر ايده ال آشنا شده و آنگاه بعد از فهرست نمودن شرائط همسر ايده ال از وجود آنها در فرد مورد نظر تحقيق كنيد در صورتي كه آن شرائط در فرد مورد نظر وجود داشت اقدام كنيد و الاّ به سراغ فرد ديگر برويد البته توجه داشته باشيد كه تمام شرايط لازم در يك فرد فراهم نخواهد بود لذا اگر شخصي شرائط اساسي مانند ايمان، تقوا، اصالت خانواده، پايبند به احكام و مقررات دين و حسن خلق را داشت اكتفا كنيد و بدانيد كه نمي توان كسي را پيدا كرد كه تمام شرائط مورد نظر شما را داشته باشد. بي ترديد در اين مورد مشورت گرفتن از ديگران مفيد و كارگشا خواهد بود. در پايان متذكر مي گردد كه در ازدواج و انتخاب نبايد حساسيت وسواس گونه به خرج داد كه عاقبت خسته شده و حتي از شرائط اساسي غافل خواهيد شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.