مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23459 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

با اضطراب سخن مي گويم مرا راهنمايي كنيد؟
ضطراب اگر در حد اعتدال باشد يعني بگونه اي انسان احساس مسؤليت كند و كارهاي خود را به موقع انجام دهد و خطراتي كه او را تهديد مي كند از آنها اجتناب كند يا اگر وعده اي به كسي داده عمل نمايد اين گونه اضطرابها نه تنها مضر نيست بلكه باعث موفقيت انسان در انجام وظايف فردي و اجتماعي او مي شود اما گاهي اوقات اضطراب و دلهره و نگراني آنقدر بر زندگي انسان مستولي مي شود كه مزاحم انجام صحيح كار و تكاليف مي گردد و مثل راننده اي كه آنقدر اضطراب داشته باشد كه نتواند درست رانندگي كند اضطراب او موجب خطر آفريني براي او و ديگران شود يا اينكه انسان آنقدر اضطراب داشته باشد كه نتواند مطالعه كند اينجاست كه بايد اين گونه اضطراب ها را با مراجعه به روانپزشك يا روانشناس و يا مراجعه به مشاوره و راهنمايي درمان نمود. انتقادهاي تند و شتاب زده نيز مي تواند ناشي از اضطراب باشد و در صورت درمان اضطراب آن حالات نيز به تدريج مرتفع مي شود. دانشجوي محترم براي اين كه بتوانيم در زمينه رفع اضطراب يا مشكلات ديگر بهتر به شما كمك نماييم بهتر است مشكل خود را شفاف تر طي يك نامه جداگانه اي براي ما ارسال فرماييد و منظور خود را با يك تعريف عملياتي از اضطراب و انتقادهاي تند بيان كنيد يعني بيان فرماييد كه هنگام اضطراب چه كارهايي انجام مي دهيد و چه حالاتي پيدا مي كنيد تا معلوم شود كه آيا اساساً شما مشكل اضطراب و آنچه دوستتان به شما نسبت داده مبتلا هستيد يانه؟! آنگاه به درمان آن به پردازيد ولي تا وقتي كه براي خود شما مسجل نشده استكه مشكل داريد حل آن ميسر نيست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.