مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23487 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

راه هاي محبت كردن به والدين چگونه است؟
مهم ترين وظيفه در مورد پدر و مادر، شناخت حقوق آنها و دقت در اداي آن حقوق است. امام سجاد(ع) در رساله حقوق مي فرمايند: {Hو اما حق ابيك فتعلم انه اصلك و انك فرعه و انك لولاه لم تكن فمهما رأيت في نفسك مما يعجبك فاعلم ان اياك اصل النعمة عليك فيه واحمداللَّه واشكره علي قدر ذلك ولاقوه الا باللَّه H}؛ {Mحق پدرت بر تو آن است كه بداني او اصل تو و تو فرع اويي. اگر پدرت نبود تو نبودي؛ پس هرگاه در دلت خودپسندي راه يافت، بدان كه پدرت ريشه نعمت هايي است كه از آن برخورداري. خداي را سپاس گزار و شكر به جاي آورM}، {V(بحارالانوار، ج 10، ص 74)V}. امور ديگري كه براي احسان به پدر و مادر ذكر شده عبارت است از: 1- تواضع و خوشخويي و گشاده رويي در برابر آنان، 2- تلاش براي تأمين حوايج و نيازهاي آنان پيش از استمداد آنها، 3- اطاعت از فرمان هاي ايشان. 4- به حرفهاي پدر و مادر خوب گوش دادن؛ 5- بوسيدن دست آنها؛ 6- در مناسبتها (روز پدر، مادر) هديه دادن به آنها؛ 7- در جلو آنها پايش را دراز نكردن؛ 8- بلند حرف نزدن با آنها؛ 9- و كلاً احترام آنها را به هر نحوي كه شايسته آنها است نگهداشتن.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.