مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23496 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

داشتن رابطه با دختر و ادامه دادن اين رابطه چگونه است؟
خير، ارتباط خود را فقط در صورت خواستگاري و خواند صيغه محرميت ادامه دهيد و الا ارتباط را قطع كنيد. بنظر مي آيد اگر شما با يكديگر ازدواج كنيد با توجه به اينكه مدتها ارتباط با يكديگر داشته ايد كمتر احساس گناه خواهيد كرد چون ارتباط شما بالاخره، منتهي به ازدواج شما شده و الاّ در آينده احساس گناه خواهيد كرد و بر زندگي آينده شما اثر سوء خواهد داشت.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.