مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23499 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

بعضي از روانشناسان استمنأ را در شرايطي كه امكان روابط متعادل وجود نداردتوجيه مي نمايند نظر شما چيست؟
عادت به استمنا عوارض نامطلوبي را از نظر رواني و جسمي براي فرد به همراه دارد. از نظر رواني موجب سستي اراده، ضعف و هيجانات عصبي مي گردد. و از نظر جسماني: ضعف بينائي - ضعف جسماني - بي تحركي - آسيب پذيري در برابر بيماريها - ابتلا به بيماريهاي مقاربتي - عقيم شدن و ناتواني در توليد مثل - پيري زود رس - ضعف مفاصل - از بين رفتن شفافيت چشم - كرخت شدن پوست چهره - ضعف حافظه و حواس پرتي - انزوا - پرخاشگري - سستي - بي ذوقي و بي نشاطي - يأس از زندگي - حساسيت هاي عصبي - ضعف اراده - احساس كسالت دائم تنها گوشه اي از صدها عارضه اين رفتار خطرناك است افزون بر ضررهاي اجتماعي چون بي آبرو شدن مشكل خانوادگي و ناسازگاري خانوادگي و ناتواني در زندگي مشترك كه راه فراري ندارد، بنابراين استمناء نبايد انجام شود و از نظر شرعي حرام است و گمان نمي كنيم روان شناس با تجربه اي با وجود چنين عوارض خطرناكي كه اين عمل به دنبال دارد توصيه به آن نمايد. علاوه بر اين، چنين عملي تنها روش و راه حل براي مقابله و كنترل غريزه جنسي نيست و تا زماني كه بتوان از راه صحيح و بدون ضرر به كنترل غريزه جنسي پرداخت نه عقل و نه شرع و نه عرف چنين روش ضررآميز را توصيه نمي كند. اولاً، مي تواند با بعضي تدابير، مقدمات ازدواج را فراهم كرد. ثانياً، در غير آن صورت راه كارهاي عملي مناسبي را ما سراغ داريم كه مي توان به آنها پناه آورد و از شرّ خطرات زيان بار و فراوان اين عمل رهايي جست (كه در جواب سؤال 1 و 3 به آنها اشاره شده است).

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.