مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23504 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

براي اينكه ازدواج موفقي داشته باشيم آيا مي توان از ديگران كمك خواست تا مردي صالح پيدا كنند؟
از آنجا كه خواستگاري زن از مرد تا حد زيادي از قدر و منزلت زن مي كاهد و او را در چشم مرد كوچك مي كند، به ويژه اگر در اين رابطه پاسخ منفي دريافت شود كه در آن صورت براي روحيه زن بسيار شكننده و خردكننده است. بنابراين بهتر است با كياست عمل نماييد و در صورت لزوم و با مشورت ديگران، فردي را واسطه كنيد تا مطلب را به طور محرمانه پيگري نمايد. شخص واسطه نيز بايد انساني متعهد و رازدار باشد تا به خوبي بتواند به وظيفه اش عمل كند. بنابراين اگر از خود واسطه اي كه متأهل، دلسوز، رازنگه دار، متعهد و داراي كياست باشد مي توانيد كمك بگيريد تا به طور غيرمستقيم او را به خواستگاري از شما تشويق و معرفي كند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.