مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23508 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

شوهرم نسبت به من بدبين شده ولي هر بار معذرت خواهي مي كند راه چاره چيست؟
قبل از هر چيز از اينكه جواب نامه شما بتأخير افتاد علي رغم اينكه شما سفارش كرده بوديد كه سريعتر پاسخ ارسال شود اما كثرت نامه ها مجال اقدام سريعتر را از ما گرفته است لذا عذر ما را پذيرا باشيد. مسئله ازدواج و زندگي مشترك يكي از ظريفترين و حساس ترين مسائل زندگي است بنابراين بايد در تمام دوران زندگي مشترك يعني از نقطه آغازين آن كه مسئله خواستگاري و جواب مثبت دادن به طرف مقابل است بايد با دقت كافي باشدو همچنين دوران نامزدي، عقد، عروسي و بالاخره دوران بعد از عروسي كه خود به مراحل گوناگون تقسيم مي شود و هر مرحله اي ويژگي هاي خود را دارد و آگاهيهاي را لازم دارد كه بايد به تدريج آن آگاهي ها را كسب كرد. در حال حاضر شما در دوره نامزدي و دوران عقد قرار داريد آنچه كه در اين دوره مهم است شناخت ويژگيهاي شخصيتي همديگر و آشنايي عميق نسبت به خانواده و مهمتر از همه دوره اي است كه بايد اعتماد همديگر را جلب نمود بنابراين دوره اعتمادسازي است لذا بايد بسيار ظريف عمل كرد به نظر مي آيد توجه به نكات زير اثر قابل توجهي در ايجاد اعتماد براي طرفين مي تواند داشته باشد. 1. احترام به يكديگر هم در مقابل خانواده ها و اقوام و دوستان يكديگر و هم در واقعي كه به صورت خصوصي در كنار يكديگر هستيد. 2. توجه به جنبه هاي مثبت يكديگر. 3. شناسايي حساسيت هاي كه در هر كدام از شما وجود دارد البته فقط بايد اين حساسيت ها شناخته شود ولي لازم نيست آن را به رخ طرف مقابل بكشيم. 4. اجتناب از بيان حوادثي كه در دوران كودكي يا نوجواني يا دوران دانشجويي براي شما يا دوستانتان اتفاق افتاده. منظور از اين حوادث آنچيزهايي است كه زمينه سوء ظن را فراهم مي كند. 5. بيان كلمات محبت آميز نسبت به يكديگر مثل: «تو همه اميد من هستي و من به تو عشق مي ورزم»، «من تو را دوست مي دارم»، «تو از هر كس ديگري براي من مهم تر هستي»، «علاقه هيچ كس بجز تو در دل من نيست». 6. طرح نكردن مسائل اختلافي 7. از هيچ پسر يا فرد ديگري در مقابل شوهر خود صحبت نكنيد. 8. در خيابان، پارك يا اماكن عمومي و حتي در ميهمانيها سعي كنيد نگاه خود را كنترل نمائيد. 9. خنده هاي خود را نيز در مقابل ديگران كنترل كنيد چه بسا موجب سوء ظن ايشان شود. 10. در صحبت كردن با نامحرم بويژه در مقابل همسرتان سعي كنيد نگاه خود را پايين بيندازيد چه اينكه هم جلوي سوء ظن شوهرتان را مي گيرد و هم براي خودتان بسيار ارزشمند و مفيد است. به نظر مي آيد مطالعه كتاب آيين همسرداري از ابراهيم اميني براي آشنايي شما و همسرتان بسيار مفيد باشد لذا توصيه مي شود اين كتاب تهيه و حتماً مطالعه كنيد. نكته قابل توجهي كه در نامه شما به آن اشاره كرده بوديد اين است كه همسرتان وقتي احساس مي كند كه دچار اشتباه شده و شما را ناراحت كرده است عذرخواهي مي كند و اين بيانگر صداقت شوهر شماست و اين انعطاف پذيري او را در زندگي نشان مي دهد و شما بايد قدر اين ويژگي مثبت شوهرتان را بدانيد و هنگامي كه عذرخواهي كرد ديگر مسئله اي كه بين شما پيش آمده آن را كش ندهيد و در صدد تلافي و مچ گيري از ايشان نباشيد چه اين كه ادامه دادن به بحث موجب كدورت و از بين رفتن محبت و علاقه نسبت به يكديگر مي شود بنابراين سعي كنيد در مقابل اين جنبه مثبت شوهرتان شما نيز گذشت داشته باشيد و او را بعد از عذرخواهي بخوبي تحويل بگيرد و شما نيز انعطاف پذير باشيد و انعطاف پذيري به معناي عقب نشيني و كوتاه آمدن نيست بلكه لازمه استحكام در روابط اجتماعي بويژه روابط زناشويي است چه اينكه اگر زن و شوهر در مقابل هم انعطاف پذير نباشند هر دوي آن بالاخره روزي شكسته خواهند شد و شكستن حريم زناشويي خطرات بدي را بدنبال خواهد داشت البته از رفتارهايي كه شما در مقابل شوهرتان داشته ايد نشان مي دهد كه شما نيز انعطاف پذير هستيد و ما اين ويژگيهاي مثبتي كه در هر دوي شما وجود دارد را تبريك مي گوئيم و به فال نيك مي گيريم و اميدواريم كه زندگي شيرين و موفقي را با يكديگر داشته باشيد در پايان توجه به اين نكته ضروري است كه انسانها با هم متفاوت هستند و توجه به اين تفاوتهاي فردي بسيار مهم است. چه اينكه هر انساني محصول عوامل و شرايط خاصي است لذا هيچگاه ما نبايد توقع داشته باشيم كه همسر ما مثل ما فكر كند و سليقه او عيناً مثل ما باشد و همين طور احساسات و عواطف او دقيقاً مثل ما باشد بنابراين بايد به اين تفاوتها توجه داشت و بعضي از حركات و سكنات يا رفتارهايي كه ممكن است براي ما خيلي خوشايند و جالب نباشد موجب يك حالت دفاعي را در ما برنيانگيزد و فكر كنيم كه بايد مخالفت كنيم بلكه در كنار اين تفاوتهاي فردي، مشتركاتي نيز بين انسانها وجود دارد بايد اين مشتركات را شناسايي كرد و براي استحكام زندگي آنها را تقويت نمود. در پايان نامه شما اين نكته بيان شده بود كه آيا كوتاه آمدن من موجب سوء استفاده او نمي شود در اينجا بايد گفت كه اگر شما سعي كنيد با اساس يك اصول درست و منطقي اگر برخورد كنيد و به شوهرتان نشان دهيد كه اهل منطق هستيد و بر اساس موازين شرعي و عقلي كارهاي خود را انجام مي دهيد بتدريج شخصيت شما در نظر او يك شخصيت منطقي و اصولي خواهد شد و او نيز متقابلاً سعي مي كند با منطق و اصول با شما برخورد كند و اگر منطق صحيح بر زندگي شما حاكم باشد و اين منطق آميخته با عشق و علاقه نسبت به يكديگر باشد بنظر مي آيد اختلافات به حداقل مي رسد ولي هيچ گاه نبايد توقع داشته باشيد كه هرگز اختلافي بين شما بوجود نيايد مهم اين است كه شما از اختلاف نظرها نيز حسن استفاده را ببريد و به سطح زندگي خود ارتقاء ببخشيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.